10 feb

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je proveo reviziju učinka na temu „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“.

Revizija je provedena s ciljem da se utvrdi da li Ured za razmatranje žalbi BiH (URŽ) efikasno preduzima aktivnosti s ciljem poboljšanja kvaliteta pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Provedena studija revizije učinka je pokazala da URŽ nije iskoristio sve mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju da bi osigurao kvalitetnu pravnu zaštitu u svim slučajevima rješavanja žalbi u postupcima javnih nabavki. Blagovremenost rješavanja žalbi u postupcima javnih nabavki nije uvijek osigurana. Procedure za ujednačavanje postupanja URŽ-a u donošenju odluka po žalbama nisu usvojene, što doprinosi donošenju neujednačenih odluka po istim ili sličnim žalbenim navodima između sjedišta i filijala URŽ-a. Dostupnost utvrđene sudske prakse osoblju URŽ-a koje rješava žalbe je ograničena, razmatranje i proučavanje sudske prakse između svih članova URŽ-a nije osigurana. Nivo transparentnosti relevantnih podataka iz žalbenih postupaka je nizak.

Izvještaj revizije učinka sadrži preporuke upućene Uredu za razmatranje žalbi BiH, čija bi implementacija, prema mišljenju Ureda za reviziju, doprinijela poboljšanju kvaliteta pravne zaštite u postupcima javnih nabavki.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba