APKE – pasoš:

  • Šta je APKE – pasoš: To je dokaz da ste prošli edukacionu nastavu po katalozima nastavnih ciljeva kao priprema za verifikaciju znanja za APKE- pasoš, te ako lice zadovoljava stručne i iskustvene reference može biti angažovano kao predavač/eksper u edukacijama od strane Agencije APKE Sarajevo.
  • Šta dobija institucija APKE – pasošom: Ostvaruje pravo i na stručne savjete iz oblasti radnih odnosa, javnih nabavki i finansija, telefonskim kontaktom ili pisanim putem (fax, mail, pošta). Također, kao pretplatnici ostvaruje značajan popust na sva naša savjetovanja tokom godišnje pretplate,  za svako savjetovanje, međunarodnu konferenciju ili seminar posebno.
  • Šta dobija institucija ili lice kao imaoc APKE – pasoša; Institucija ostvaruje besplatno učešće za jednog učesnika institucije koja je uplatila godišnju kotizaciju u iznosu od 450 KM u svim edukacijama i elektronskim informacijama koje organizuje odnosno posjeduje Agencija APKE Sarajevo u toku jedne godine. Također iste benefite ostavruje i pojedinac APKE – pasoša.