03 feb

STRUČNO- KONSULTANTSKO MIŠLJENJE u vezi sa primjenom člana 52. Zakona o javnim nabavkama »

Na zahtjev klijenata, u skladu sa svojim nadležnostima Agencija za pravni konsalting i edukaciju u daljem teksu: APKE GROUP Sarajevo daje slijedeće:
STRUČNO MIŠLJENJE
 Klijent,&nbsp

06 sep

Nedostavljanje ponuda u postupcima nabavke prirodnih i zakonskih monopola »

Kao što vam je poznato da je od početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama da se kod velikog broja ugovornih organa pojavio problem nabavke oko prirodnih i

06 sep

Direktni sporazum »

 

Članom 90.

20 apr

Aneks II Zakona »

STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE
PITANJE:
Molimo da nam pojasnite hronologiju koraka i vrstu usluga koje se nabavljaju na osnovu Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz

07 apr

ZAKON O PIO-u »

Na zahtjev učesnika savjetovanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo u daljem teksu: APKE Sarajevo daje slijedeće:
 
STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE
 
U

07 apr

ROK ZA UVID U PONUDE »

Na zahtjev učesnika savjetovanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo u daljem teksu: APKE Sarajevo daje slijedeće:
 STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE
 U p

07 apr

STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE »

Na zahtjev učesnika savjetovanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo u daljem teksu: APKE Sarajevo daje slijedeće:
STRUČNO – KONSULTANTSKO MIŠLJENJE
U postupku razm

07 mar

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH »

VRLO BITNO NAPOMENA
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju stupio na snagu 01.03.2018.