APKE je privatna agencija osnovana za pravni konsalting i edukaciju sa namjerom da svim zainteresovanim u okviru svojih ljudskih i materijalnih resursa omogući transfer znanja iz oblasti prava kroz primjenu zakonskih i podzakonskih akata na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi, a u cilju razvoja znanja društva. Agencija je posebnu pažnju posvećuje transponiranju međunarodnih propisa (direktiva,mišljenja, preporuka, odluka i dr) u domaće zakonodavstvo Bosne i Hercegovine!

 Misija Agencije jeste, razvoj znanja iz pravnih propisa te uvođenje novih sistema prenošenja istog u sve pore života u svaku instituciju, preduzeće, udruženje i fizičko lice kroz podizanje pravne kulture i obuke u segmentu pojedinog propisa.

 Vizija: Postati vodeća Agencija kada je riječ o snadbjevanju pravnim konsaltingom svih segmenata tržišta, te edukaciji kao jednom od najbitnijih segmenata sigurnosti i razvoja institucija  preduzeća, udruženja i fizičkih lica tako i cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva.

 Svrha biznisa: Približiti praktičnu normu propisa svojim klijentima te iste naučiti da uz adekvatno znanje i primjenu istog poboljšaju kvalitet svog postojanja.

 Osnovni sistem vrijednosti:
• Naručioc usluge na prvom mjestu!
• Naporan rad i neprekidna nadgradnja
• Rješenje svih pravnih problema na jednom mjestu

 Djelatnosti:
Pravni konsalting iz svih propisa,

  • Edukaciona nastava po katalozima nastavnih ciljeva kao priprema za verifikaciju znanja za APKE- pasoš. Imaoc APKE – pasoša, ostvaruje besplatno učešće za jednog učesnika institucije koja je uplatila godišnju kotizaciju u iznosu od 450 KM u svim edukacijam i elektronskim informacijama koje organizuje odnosno posjeduje APKE u toku jedne godine. Posjednik APKE – pasoša ako zadovoljava stručne i iskustvene reference može biti angažovan kao predavač/eksper u edukacijama od strane APKE.