07 okt

Poštovani,

Agencija APKE Sarajevo blagovremeno distribuira prema svojim klijentima,  najnovije informacije o novim institutima u praktičnoj primjeni ZJN -a kao i ostalih propisa koji imaju uticaj na primjenu ZJN-a .

U današnjem mailu Vam dostavljamo najnovije objavljene podzakonske akte.

 

Obavještenje

  1. oktobra 2016.godine stupa na snagu Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki. Ovim pravilnikom utvrđuje se nadležnost Agencije za javne nabavke (AJN) da prati usklađenost pojedinačnih postupaka javnih nabavki koje provode ugovorni organi sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Izvori monitoringa obuhvaćaju: sve vrste obavještenja, planove nabavki, realizacije ugovora, izvještaje ureda za reviziju, kao i pojedinačni zahtjevi  ugovornih organa, ponuđača i drugih nadležnih institucija.

Ne postupanje ugovornog organa po dopisu AJN podliježe obavezi istog da u roku od sedam dana izvjesti AJN o razlozima zbog kojih nije otklonio uočene nedostatke. Također, ukoliko ugovorni organ ne postupi po dopisu AJN i ne otkloni uočene nepravilnosti, informacije o navedenom bit će prikazane u redovitom godišnjem izvještaju o praćenju postupaka javnih nabavki za prethodnu godinu…

Više u Pravilniku o praćenju postupaka javnih nabavki („Službeni glasnik BiH“br. 72/16)

Nadamo se da ste zadovoljni sa informacijama koje Vam dostavljamo u procesu primjene ZJN i ostalih propisa, uz napomenu da će više o prijmjeni Pravilnika biti riječi i na stručnom savjetovanju koji se organizuje u periodu četvrtak 13.10.2016.godine, HOTEL: EUROPE, 71000 Sarajevo.

Više informacija o istom događaju možete dobiti na  www.apke.ba ili upitima na majl info@apke.ba
S poštovanjem, AGENCIJA APKE SARAJEVO

AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU “APKE”

71000 SARAJEVO, Ul. Ramiza Salčina br.5,

Tel.: +387 (033) 472-317,

Fax.: +387 (033) 472-317,

Mob.: +387 (061) 849-330.

e-mail. info@apke.ba,   www.apke.ba