31 maj

Poštovani,
 
Sa zadovoljstvo vas informišemo da je Vodic_nabavka_inovacija kao pomoć i podršku svim ugovornim organima u Evropi kako nabavljati inovacije. Vodič je baziran na Direktivama EU iz 2014.godine.