• nov
  16

  Time: 9:30

  Location: 16.11.2022. GODINE HOTEL „MOSTAR“ -  MOSTAR 18.11.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA 22.11.2022. GODINE HOTEL „JELENA“ -  BANJA LUKA 30.11.2022. GODINE HOTEL „EMPORIUM“ -  BIHA

  PRAKTIČNO  SAVJETOVANJE IZ JAVNIH NABAVKI

   

  IMPLEMENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

  IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. ZJN

  ISPITAVANJA TRŽIŠTA (IZRADA METODOLOGIJE)

  IZRADA INTERNIH PRAVILNIKA

  UGOVORI PO IZUZEĆU (IZRADA ODLUKE O DODJELI UGOVORA DRUGOM UGOVORNOM ORGANU)

  IZRADA PLANA NABAVKI

   

  16.11.2022. GODINE HOTEL „MOSTAR“ –  MOSTAR

  18.11.2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  22.11.2022. GODINE HOTEL „JELENA“ –  BANJA LUKA

  30.11.2022. GODINE HOTEL „EMPORIUM“ –  BIHAĆ

   

  Implementacija izmjena Zakona o javnim nabavkama uveliko je počela posebno dio koji se odnosi na izmjene ugovora tj član 75. ZJN, a koje su veoma bitne i za ugovorne organe i ponuđače.

  Promjene su brojne kao što su izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, pitanja imenovanja službenika za javne nabavke, obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, detaljnije uređuje institut plana nabavki, definicija privremenog plan nabavki, uvodi se pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki, precizira se u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki i dr.

  Prema tome, pravilnost provođenja javnih nabavki jedan je od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača i od izuzetnog značaja je uspješnost definisanja realizacije potpisanog ugovora.

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH uz poseban akcenat na izradu revizione klazule u td u skladu sa članom 75. zjn, ugovore po izuzeću (izrada odluke o dodjeli ugovora drugom ugovornom organu), ispitavanja tržišta (izrada metodologije), izrada internih pravilnika, izrada plana nabavki.

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

   
   

  PREDAVAČI: 

  Doc. dr. Nermin Lapandić – Član radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Dražen Vidaković, dipl.iur. Agencija za javne nabavke BiH, UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  TEME:

   IMPLEMENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

  • Izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama,
  • Imenovanje službenika za javne nabavke,
  • Obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove,
  • Definiranje plana nabavki,
  • Privremeni plan nabavki,
  • Uslovi i situacije kada se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na više mjeseci,
  • Sukob interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke,
  • Izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva,
  • Bitne izmjene u provođenju direktnog sporazuma,
  • Bitne izmjene u sistemu pravne zaštite,
  • Jasno preciziranje advokatskih naknada.

  IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. ZJN

  • Obaveznost ugovornih organa za definisanje revizione klauzule u TD
  • Modeli revizionih klauzula prema praksi država članica EU
  • Reviziona klauzula u slučaju zakonske izmjene cijena i akciza
  • Revizione klauzule za ostale promjene koje se cijene uz korištenje indeksacije cijena
  • Praksa Evropskog suda pravde o izmjeni cijena tokom izvršenja ugovora

   UGOVORI PO IZUZEĆU (IZRADA ODLUKE O DODJELI UGOVORA DRUGOM UGOVORNOM ORGANU)

  • Opšta pravila o izuzeću
  • Odluka o pokretanju postupka i izuzeću od primjene ZJN
  • Primjena načela/principa javnih nabavki u nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN
  • Primjena ostalih propisa
  • Internalizirani ugovori
  • Horizontalni ugovori (dodjela ugovora drugom ugovornom organu)
  • Vertikalni ugovori (dodjela ugovora javnom preduzeću)

   ISPITAVANJA TRŽIŠTA (IZRADA METODOLOGIJE)

  • Način istraživanja tržišta
  • Sačinjavanje službene zabilješke
  • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta
  • Izrada modela metodologije na savjetovanju (praktična vježba)

   IZRADA INTERNIH PRAVILNIKA

  • Pitanja koja bi tebalo normirati u internom aktu
  • Način usvajanja
  • Primjer normativnih rješenja određenih pitanja
  • Izrada modela pravilnika na savjetovanju (praktična vježba)

   IZRADA PLANA NABAVKI

   VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, U ELEKTRONSKOJ FORMI WORD VERZIJI model internog pravilnika i model motodologije za istraživanje tržišta.

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  1. Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

  2.    Knjiga postupak ugovaranja javne nabavke sa uključenim izmjenama i dopunama ZJN, AUTORA: doc. dr. Nermin Lapandić, po cijeni od 50 KM. Priručnik i knjiga su sa uključenim PDV-om. Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i realni sektor svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

   Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  (ZAOKRUŽITI GRAD)

  Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Bihać

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Knjiga postupak ugovaranja javne nabavke

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________2022. godine                                                         Pečat i potpis odgovornog lica