Course Code: 25

  • Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  • Organizator: APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciji Sarajevo
  • Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  • Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: EUROPE Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad, 71000 Sarajevo
  • Datum održavanja: 28. i 29. januar 2016. godine

VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
10:30 -11:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
11:00- 12:30 PRVI BLOK NASTAVE: -          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara -          Tema po pozivu interni trener Agencije  
12:30-13:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
13:45-15:45 DRUGI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu eksterni trener Agencije  
15:45-16:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
16:00-17:15   TREĆI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu eksterni trener Agencije -          Bitnosti
  SUMIRANJE POSTIGNUTIH REZULTATA
17:30     -          ZAKLJUČCI
VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
9:30- 11:30 PRVI BLOK NASTAVE: -          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara -          Tema po pozivu interni trener Agencije  
11:45-12:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
12:15-13:30 DRUGI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu eksterni trener Agencije  
13:30-14:45 ZAJEDNIČKI RUČAK
14:45-15:30   TREĆI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu eksterni trener Agencije -          Bitnosti
16:00 SUMIRANJE POSTIGNUTIH REZULTATA
17:30     -          ZAKLJUČCI