• dec
  01

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  ZAVRŠNO SAVJETOVANJE

  IZ KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA ZA 2023 GODINU

   

  ELEKTRONSKO (DIGITALNO) KOMUNICIRANJE

  UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA

  ELEKTRONSKI POTPIS

  ELEKTRONSKI CERTIFIKATI (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata)

   

  01.12.2023. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža – Sarajevo

   

  Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:61/22, stvorili su se uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu. Analogno tome, podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu sa posebnim propisima. (član 63.)

  U narednom periodu, pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa. U fokusu ovogodišnjeg savjetovanja bit će digitalna transformacija poslovanja, elektronsko potpisivanje, elektronski certifikati (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata) kao i upravljanje elektronskim dokumentima.

  S tim u vezi, učesnici će imati priliku detaljnije se upoznati sa rješenjem za digitalno potpisivanje dokumenata. O uspjesima na polju arhiviranja, sređivanja i digitalizacije papirne dokumentacije govorit će naši partneri gdje ćemo se iz prve ruke upoznati koji su to bili izazovi digitalnog doba sa kojima se susrećemo te kako ih na najbolji način savladati.

  S tim u vezi, Agenciji za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo na osnovu upita i interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene gore navednih propisa organizuje savjetovanje na kojem će se govoriti o novinama i razlikama kao i izradi modela akata i novih obrazaca u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama Federaciji BiH.

   PREDAVAČI: 

  • Alen Taletović – Nekadašnji pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Željko Škarica – Glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Hadžija Hadžiabdić -Nekadašnji zamjenik direktora Arhiva Bosne i Hercegovine.

   TEME:

  • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU KOJI JE STVORIO OMOGUĆIO DIGITALNO POSLOVANJE;
  • DIGITALNO KOMUNICIRANJE KAO POSEBNO VAŽNA CJELINA;
  • ODNOS ODREDABA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU SA DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ELEKTRONSKI DOKUMENT I ELEKTRONSKI POTPIS;
  • ODGOVORNOSTI ORGANA VLASTI U FBIH U POGLEDU OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE (FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE I GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE FBIH);
  • ULOGA  IDEEA BIH I UIO BIH U OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE;
  • IZDAVANJE KVALIFIKOVANE POTVRDE (CERTIFIKACIJA DIGITALNOG POTPISA);
  • DIGITALNI POTPIS KAO PUNOPRAVNA ZAMJENA ZA KLASIČNI POTPIS I OTISAK PEČATA U SLUŽBENOJ KOMUNIKACIJI PRILIKOM KOMUNIKACIJE U POSLOVNOJ ZAJEDNICI;
  • UTICAJ ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I ELEKTRONSKOG POTPISA NA KLASIČNO KANCELARIJSKO POSLOVANJE- IZAZOVI I MOGUĆNOSTI;
  • NAJAVA OČEKIVANIH NOVINA U SKOROJ BUDUĆNOSTI- ELEKTRONSKO PLAĆANJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljivi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);
  • UČENE NEPRAVILNOSTI U PRIMJENI PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
  • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;
  • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU (koje će biti u obaveznoj primjeni od 01.01.2020);
  • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas. oznakom zatim promjena iste u toku godine);
  • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
  • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
  • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
  • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
  • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
  • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
  • ROKOVNIK PREDMETA;
  • OTPREMANJE POŠTE;
  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (ULOGA, POSTUPAK UVOĐENJA, ZNAČAJ KAO I PREDNOSTI – PREZENTACIJA);
  • POSTUPAK SA OSJETLJIVOM ARHIVSKOM GRAĐOM, ARHIVIRANJE PREDMETA IZ POSTUPKA JAVNIH NABAVKE, TEND. DOKUMENTACIJA, UGOVORI, STEČAJNA DOKUMENTACIJA, DOKUMENTACIJA IZ PRIVATIZACIJE, UGOVORI, PROJEKTI KAO I DOKUMANTACIJA IZ PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI INSTITUCIJE I

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”.

  Kotizacija uključuje radni materijal, welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju. Kotizacija, također, uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja.  SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM. 

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
  • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
  • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
  • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
  • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
  • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
  • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
  • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

   

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.baPRIJAVA“ ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

   

  NARUDŽBENICA ZA KNJIGU

   

  OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, broj primjeraka ____ (upisati broj).

   

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

  Dana __ __ 2023. godine                                                                   Pečat i potpis odgovornog lica