Course Code: 26/1

  • Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  • Organizator: APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  • Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  • Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: EUROPE Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad, 71000 Sarajevo
  • Datum održavanja: 28. januar 2016. godine,

VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE: -          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara -          Tema po pozivu interni trener Agencije  
11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu eksterni trener Agencije  
12:45-13:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
13:00-14:30   TREĆI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu eksterni trener Agencije -          Bitnosti
15:00 SUMIRANJE POSTIGNUTIH REZULTATA
16:00   -          ZAKLJUČCI