15 apr

Šta nas očekuje sa izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH »

Poštovani,
Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas obavještava o najnovim izmjenama propisa u BiH.

16 mar

UREDBA O IZMJENE I DOPUNE UREDBE O PRAVILIMA DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDRACIJE BIH »

Poštovani,
 
Na osnovu velikog broja upita pravnih subjekata (organa uprave svih nivoa, javnih preduzeća i ustanova privrednih društava, udruženja, fondacija,…), ovim putem Ag

02 mar

Savjetodavno tijelo Kantona Sarajevo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo . »

Vlada KS formila savjetodavno tijelo od 15 članova za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sa

27 okt

OBJAVLJENA UREDBA O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BIH U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19 »

Objavljena je Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

09 jun

Usvojen nacrt Zakona o elektronskom potpisu »

Nacrt Zakona o elektronskom potpisu Federacije BiH se izradio kako bi se ispunili ciljevi definirani strateškim dokumentima, Reformskom agendum, Programom rada Vlade Federacije BiH i Federa

09 jun

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) »

Poštovani,
Federalno ministarstvo pravde donijelo je Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 96/19) od 20.12.

08 jun

Preferencijalni tretman domaćeg u BiH produžen do 01. juna 2021. »

Inicijativu za  za produženje Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki uputila je Vijeću ministara BiH Vanjskotrgovinska komora Bosne

10 feb

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PRED UREDOM ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH »

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je proveo reviziju učinka na temu „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Uredom za razmatranje žalbi BiH“.