15 apr

Poštovani,

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas obavještava o najnovim izmjenama propisa u BiH.

Ovog puta želimo vas upoznati o ključnim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

Naime, ovim putem želimo vas informisati da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 18. sjednici održanoj 30.03.2021. godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, između ostalog, podrazumijeva:

 • izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama,
 • uređuje pitanja imenovanja službenika za javne nabavke,
 • uvodi obavezu prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove,
 • detaljnije uređuje institut plana nabavki,
 • definiše privremeni plan nabavki,
 • uvodi pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki,
 • precizira u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na 36 mjeseci,
 • unosi izmjene u utvrđivanju sukoba interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke,
 • unosi izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma,
 • izmjene u sistemu pravne zaštite,
 • uređuje pitanja advokatskih naknada,
 • itd.

Iz navedenog se može zaključiti da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama definiše značajne izmjene u procedurama javnih nabavki u odnosu na procedure definisane  odredbama ZJN BIH.

Tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama možete preuzeti OVDJE.

Agencija APKE će nastaviti da prati aktivnosti na usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Novosti na ovu temu ćemo objavljivati na našoj web stranici www.apke.ba, kao i našim seminarima iz oblasti javnih nabavki.

S poštovanjem,

APKE TEAM