16 mar

Poštovani,

 

Na osnovu velikog broja upita pravnih subjekata (organa uprave svih nivoa, javnih preduzeća i ustanova privrednih društava, udruženja, fondacija,…), ovim putem Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo objavljuje kratko informaciju kako slijedi.

Naime, Vlada Federacije BiH je u februaru 2021. godine, usvojila izmjene i dopune Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 72/04 i 75/09).

Izmjene i dopune Uredbe objavljene su u Službenim novinam Federacije BiH, br.: 17/21, dok su  iste stupile na snagu danom objave u istim.

Osnovne izmjene i dopune Uredbe ogledaju se u sprečavanju zastarijevanja vodjenja disciplinskih postupaka, kao i drugim segmentima efikasnog vodjenja disciplinskih postupaka. U obrazloženju je navedeno da nova rješenja omogućavaju otklanjanje smetnji i slabosti u primjeni Uredbe, te pojednostavljuju vođenje postupka i povećavaju njegovu efikasnost. Novina je i da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti provodi bez odlaganja, a disciplinska prijava za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana saznanja da je počinjena povreda službene dužnosti.

Prvostepeni disciplinski postupak ne može trajati duže od 60 dana od donošenja rješenja o njegovom pokretanju, a drugostepeni mora se okončati u roku od 60 dana od kada je Odboru državne službe za žalbe dostavljena žalba na prvostepenu odluku.

 

Cilj savjetovanja jeste da se učesnici upoznaju o osnovnim izmjenama da im se pojasni, postupak i faze zaštite iz radnog statusa, način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa na savjetovanju da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona kao i navedenim izmjenama i dopunama Uredbe.

 

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo Vas poziva na savjetovanje iz oblasti prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupci, medijacija.

 

Više o navedenom govorit će se na savjetovanju PETAK 26.03.2021. godine, HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA-SARAJEVO

 

PRIJAVA

 

U prilogu Vam dostavljamo poziv za savjetovanje.

Prijavu/narudžbenicu za isto savjetovanje možete poslati na fax: 033/472-317, ili e-mail: info@apke.ba.

 

Napomena:

Za više informacija molimo da posjetite našu WEB stranicu: www.apke.ba ili nas kontaktirate na e-mail: info@apke.ba, ili tel.: 033/863-446, 472-317, 061/849-330.

Plan i program možete pogledati na: www.apke.ba.

 

 

 

S poštovanjem,

APKE TEAM GROUP