02 mar

Vlada KS formila savjetodavno tijelo od 15 članova za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo .

Zadatak mu je da priprema prijedloge mjera za sanaciju posljedica koronavirusa u oblasti privrede i upućuje ih Vladi na donošenje, da analizira stanje i dosadašnje programe namijenjene podršci i razvoju privrede na području KS, te daje prijedloge za njihovo unapređenje.

Također, zaduženo je da kreira inicijative u cilju poboljšanja privrednih tokova u Kantonu Sarajevo, prati, predlaže i pomaže usaglašavanju mjera pomoći privredi s mjerama nadležnih institucija drugih nivoa vlasti, te priprema i izrađuje fiskalne procjene u cilju saniranja posljedica koronavirusa u oblasti privrede.

Uz ministra privrede KS, u njegovom sastavu su stručnjaci iz oblasti ekonomije i raznih grana privrede, kao i predstavnici određenih udruženja i asocijacija.

Savjetodavno tijelo je na prvoj radnoj sjednici donijelo akt o svom formiranju, kao i poslovnik o radu, te je razmatralo negativne posljedice pandemije u svim segmentima privrede. Ukazano je na brojne probleme i konkretne načine pomoći realnom sektoru, od najugroženijih djelatnosti do načina privlačenja novih investicija u djelatnostima koje i u pandemiji bilježe značajan rast.

Ministarstvo je s ciljem pomoći privredi već pokrenulo aktivnosti, kao što su subvencioniranje tradicionalnih zanata, poticaji poljoprivredi, izgradnji infrastrukture u poslovno-industrijskim zonama. Ažuriraju se i poticaji maloj privredi, te formira ovo savjetodavno tijelo koje će imati važnu ulogu u donošenju budućih odluka i raspodjeli budžetskih sredstava za privredu .