16 apr

POŠTOVANI,
 
           U skladu sa novitetima u sistemu javnih nabavki u Bosni Hercegovini te uobičajenom praksom, Agencije APKE Sarajevo da iste ažurno prati i blagovremeno distribuira prema svojim klijentima, ovim putem objavljujemo najnovije informacije o novim institutima u praktičnoj primjeni ZJN -a kao i ostalih propisa koji imaju uticaj na primjenu ZJN-a .
 
U današnjem mailu Vam zbog učestalih pitanja i problema u primjeni kod klijenata, ponavljamo bitnu informaciju za postupke e-Aukcije, u sistemu javnih nabavki BIH.

BITNO OBAVJEŠTENJE (Problemi sa e-Aukcijom)

Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije je stupio na snagu 14.9.2016. godine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 66/16).

E-Aukcija je dio postupka javne nabavke koji se provodi nakon otvaranja (i utvrđivanja prihvatljivosti) ponuda a omogućava ponuđačima podnošenje novih poboljšanih ponuda. Pravilnikom je ugovornim organima definisana obaveza korištenja e-Aukcije u najmanje 30% postupaka koje će provoditi u 2017. godini.

S timu vezi Agencija za javne nabavke BiH je uočila određene probleme u funkcionisanju modula za e-Aukcije koji se ogledaju u tome da zakazane e-Aukcije ne počinju u predviđeno vrijeme, kao i da u određenim slučajevima ponuđači imaju probleme prilikom podnošenja novih ponuda. Agencija za javne nabavke BiH će učiniti sve da navedene probleme otkloni čim prije i stoga je zabranila zakazivanje početka novih e-Aukcija zaključno sa utorkom 11.04.2017. godine. Agencija za javne nabavke BiH se izvinjava svim korisnicima sistema zbog neugodnosti koje su prouzrokovane neispravnim funkcionisanjem modula za e-Aukcije i moli za razumijevanje dok se problemi ne riješe.

Nadamo se da ste zadovoljni sa informacijama koje Vam dostavljamo u procesu primjene ZJN i ostalih propisa,

S poštovanjem, AGENCIJA APKE SARAJEVO

AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU “APKE”

71000 SARAJEVO, Ul. Ramiza Salčina br.5,

Tel.: +387 (033) 472-317,

Fax.: +387 (033) 472-317,

Mob.: +387 (061) 849-330.

e-mail. info@apke.ba,   www.apke.ba