16 mar

Poštovani,

Povodom učestalih zahtjeva Međunarodnog instituta za javne nabavke, a u vezi sa dostavljanjem zapisnika sa javnog otvaranja ponuda ističemo da se Agencija za javne nabavke obratila istom aktom broj 02-14-2-447-2/17 od 06.02.2017. godine. Akt upućen Međunarodnom institutu za javne nabavke se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

Obavještenje za Međunarodni isntitut