04 jun

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo Priručnik za elektronsku aukciju autora Almina Vehabovića i Edvina Šarića koje pokriva sve što trebate znati o e-Aukciji. U Priručniku su detaljno objašnjenje odredbe Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, pojašnjenje sve nedoumice koje ugovorni organi imaju prilikom provođenja auckije a ponuđači prilikom učešća u aukciji, te ilustrovano prikazan način provođenja i učešća u aukciji na Portalu javnih nabavki. U prilogu možete pogledati sadržaj Priručnika za elektronsku aukciju.

Uz Priručnik dobijate i CD sa audio-vizuelnim prikazom provođenja aukcije sa strane ugovornog organa i učestvovanja u aukciji sa strane ponuđača na Portalu javnih nabavki. Na CD-u možete pogledati na koji način ugovorni organ provodi aukciju u postupku javne nabavke te na koji način ponuđač učestvuje u aukciji. Kroz tri primjera prikazano je na koji način se aukcija provodi u postupku nabavke u kojem je kriterij za dodjelu ugovora najniža cijena, zatim u postupku nabavke u kojem je kriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda, te u postupku nabavke koji je podijeljen na lotove. Za ponuđače je prikazan i način učešća u više aukcija u isto vrijeme.

 

Cijena ovog jedinstvenog seta (Priručnika za elektronsku aukciju sa CD-om) je 60,00 KM sa PDV-om i POŠTARINOM.

 

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba 

Sadržaj Priručnika

 

Definicija. 4

Aukcija u postupku nabavke. 4

Obaveznost korištenja. 6

Preduslovi za korištenje. 6

Planiranje aukcije. 7

Zakazivanje aukcije. 7

Unos ponuda. 8

Slanje poziva ponuđačima. 9

Kome dolazi poziv. 9

Tok aukcije. 10

Računanje opsega – primjeri 11

Primjer 1 – Najniža cijena. 12

Primjer 2 – Najniža cijena i preferencijalni tretman. 12

Primjer 3 – Ekonomski najpovoljnija ponuda. 13

Najniža moguća cijena ponude. 14

Završetak aukcije. 14

Statistika za 2017. godinu. 15

Primjeri iz prakse. 15

Greške i problemi 17

Nedostatci aukcije. 18

Moguće izmjene Pravilnika. 21

Aukcija na Portalu javnih nabavki 23

Primjer 1: NC bez lotova. 23

Ugovorni organ. 23

Ponuđač. 37

Primjer 2: Postupak sa lotovima. 45

Ugovorni organ. 45

Ponuđač. 47

Primjer 3: NC sa preferencijalnim tretmanom.. 48

Ugovorni organ. 49

Ponuđač. 50

Primjer 4: ENP. 52

Ugovorni organ. 52

Ponuđač. 56

Dodavanje grupe ponuđača. 60