15 feb

Poštovani,
 
Support for Improvement in Goverment and Managment (SIGMA) je 31.01.2018. godine u Sarajevu prezentirala izvještaj o mjerenju stanja u bh.upravi za 2017.godinu. Povodom toga, organizovana je konferencija na kojoj je šef delegacije EU i njen specijalni predstavnik za BiH Lars-Gunnar Wigermark pohvalio razvoj portala E-nabavke koji je istaknut u SIGMA izvještaju od strane eksperata za reformu javne uprave. U SIGMA izvještaju (http://parco.gov.ba/hr/2018/02/01/sigma-izvjestaj-za-2017-godinu), koji Evropska komisija koristi prilikom ocjenjivanja napretka u Bosni i Hercegovini, navedeno je, između ostalog slijedeće; “Elektronska nabavka (E-nabavka) je jedna od oblasti sistema javnih nabavki sa najdinamičnijim razvojem. Konstatno širenje centraliziranog portala za online nabavke kojim upravlja AJN što doprinosi većoj transparentnosti, boljoj dostupnosti informacija i lakšem postupanju u priocedurama javnih nabavki za sve strane koje u njima učestvuju”.