• maj
  10

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

  JAVNE NABAVKE – USMJERENO SAVJETOVANJE

  ANALIZA PRESUDE U PREDMETU „RESPIRATORI“

  PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI (kroz praktične primjere)

  DISKUSIJA -GLAVNE POTEŠKOĆE S KOJIMA SE UGOVORNI ORGANI I PONUĐAČI SUOČAVAJU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI (PREPORUKE)

  DISKUSIJA -POTEŠKOĆE S KOJIMA SE UGOVORNI ORGANI I PONUĐAČI SUOČAVAJU    NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA (PREPORUKE)

  STUDIJA SLUČAJA; NAPLATA ŠTETE OD UO I PONUĐAČA U SLUČAJU KADA JE PRESUDOM SUDA DOKAZANO DA SU ISPRAVNO PUSTUPALI ODNOSNO DA SU OŠTEĆENI, POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, SPORAZUM ILI TUŽBA (TOK PARNICE)

  10.5.2024. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na usmjereno savjetovanje na kojem će se izvršiti analiza prvostepene Presude Suda BiH br. S1 2 K 039029 21 K od 05.04.2023. godine u predmetu zvanom „Respiratori“ koja je potvrđena Presudom apelacionog odjeljenja Suda BiH br. S1 2 K 039029 23 Kž 3 od 02.11.2023. godine, isključivo sa aspekta primjene Zakona o javnim nabavkama, kao blanketne norme i uloge ugovornog organa i ponuđača u sistemu javnih nabavki.

  Kroz analizu Presude Suda BiH poseban akcenat će biti na tačkama 1,1. izreke presude – tačka 2.1. optužnice, tačka 1.2. izreke presude – tačka 2.2. optužnice.

  Kroz analizu presude prezentirat će se lanac odgovornosti svih lica u jednom postupku (rukovodilac UO, komisija, sektori/odsjeci za javne nabavke i druga angažovana lica kod UO,  ponuđač odogovorno lice i druga angažovana lica kod pnuđača).

  Poseban akcenat će biti na problematikama javnih nabavki, pravnoj regulacij, Zakonu o javnim nabavkama i podzakonskim aktima kako planiranu nabavku i realizovati uz uticaj drugih faktora nad kojima UO nema kontrolu.

  Također će se na savjetovanju prezentirati dvije STUDIJE SLUČAJA nakada štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata).

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

  PREDAVAČI: 

  Sanel Nezirić, advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  Specijalni gost inenađenja  

  POSEBAN POPUST ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA KAO I ČLANOVE KOMISIJE, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS DIO: PRESUDE SUDA BIH I RJEŠENJA URŽ IZ STUDIJE SLUČAJA KAO I ONIH KOJA SE ODNOSE NA PRIMJENE IZMJENA I DOPUNA ZJN, PLUS NOVOGODIŠNJI POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO. 

  TEME:

  PRESUDE SUDA BIH BR. S1 2 K 039029 21 K OD 05.04.2023. GODINE U PREDMETU ZVANOM „RESPIRATORI“

  • Analiza presude u predmetu „Respiratori“.
  • Najčešći nedostaci tenderske dokumentacije što često bude uzrok za žalbe i procese pred nadležnim organima.
  • Istraživanje tržišta – metode ispitavanja tržišta (kada i kako se ispituje, metodologija ispitivanja) član 14.a
  • Planiranje javnih nabavki vanredni izvor finansiranja.
  • Diskusija -Glavne poteškoće s kojima se ugovorni organi i ponuđači suočavaju u postupku javnih nabavki.
  • Diskusija -Poteškoće s kojima se ugovorni organi i ponuđači suočavaju nakon zaključenja ugovora.

  PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI (kroz praktične primjere)

  OSNOVANE I NEOSNOVANE ŽALBE

  • Ispunjenje uslova za pokretanje žalbe u postupku JN.
  • Aktivna legitimacija (na koji način  UO može utvrđivati aktivnu legitimaciju).
  • Postupanje sa izjavljenom žalbom koja sadrži nedostatke i postupanje sa neurednom žalbom.
  • Postupanje prvostepenog organa po žalbi.
  • Uloga odredbi upravnog postupka u JN sa posebnim osvrtom na žalbeni postupak.
  • Advokatski troškovi i odlučivanje prvostepenog organa po zahtjevu za naknadu advokatskih troškova.
  • Nadležnosti URŽ-a.
  • Postupanje drugostepenog organa po žalbi.
  • Prekšajne odredbe.
  • Primjeri iz prakse.

  AKTIVNA LEGITIMACIJA  I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE

  PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA TEKUĆU GODINU (primjeri rješenja i presuda) 

  UPRAVNI SPOR

  • Ispunjenje uslova za pokretanje upravnog spora
  • Zahtjev za naknadu štete

  UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ IZVJEŠTAJA UREDA ZA REVIZIJU PREPORUKE

  UPOZNAVANJE SA BITNIM RJEŠENJIMA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA ŽALBE IZJAVLJENE OD ŽALITELJA PUTEM ADVOKATA NA TD u 2023 I 2024

  POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE

  • STUDIJA SLUČAJA 1. Nakon što je u postupku javne nabavke ponuda ponuđača odbačena, odnosno/drugoplasirana, izjavljena je žalba. URŽ je žalbu odbio kao neosnovanu te je rješenje postalo konačno. UO je postupio po rješenju URŽ-a te je javna nabavka je u cjelosti realizovana. Pokrenut je upravni spor pred Sudom BiH od strane žalitelja/tužitelja (Ponuđača čija je žalba odbijena kao neosnovana). Presudom Suda BiH nakon cca 14 mjeseci tužba je uvažena te osporeno rješenje (rješenje URŽ-a) poništeno i predmet vraćen tuženom (URŽ-u) na ponovno odlučivanje. URŽ u postupku ponovnog odlučivanja po žalbi usvaja žalbu, poništava odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača.  Prilog studiji: rješenja URŽ-a, presuda Suda BIH. Kako je javna nabavka u cjelosti realizovana, slijedi postupak za nakadu štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata)
  • STUDIJA SLUČAJA 2. Nakon što je u postupku javne nabavke donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izjavljena je žalba. URŽ je žalbu uvažio kao osnovanu te poništio donesenu odluku UO o izboru najpovljnijeg ponuđača. UO je postupio po rješenju URŽ-a te donio novu odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača. Protiv navedene odluke prvoizabrani ponuđač je izjavio žalbu.  URŽ je žalbu odbio kao neosnovanu te je rješenje postalo konačno. UO je postupio po rješenju URŽ-a te je javna nabavka je u cjelosti realizovana.

  Pokrenut je upravni spor pred Sudom BiH od strane žalitelja/tužitelja (Ponuđača čija je žalba odbijena kao neosnovana). Presudom Suda BiH nakon cca 18 mjeseci tužba je uvažena te osporeno rješenje (rješenje URŽ-a) poništeno i predmet vraćen tuženom (URŽ-u) na ponovno odlučivanje. URŽ u postupku ponovnog odlučivanja po žalbi usvaja žalbu poništava odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača.  Prilog studiji: rješenja URŽ-a, presuda Suda BIH.

  Kako je javna nabavka u cjelosti realizovana, slijedi postupak za nakadu štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata)

  VRLO BITNO, u ovom slučaju slijedi i regresna tužba od UO prema URŽ radi naknade štete jer je UO ispravno postupio u donošenju prve odluke o izboru najpovljnijeg ponuđača.

  Slijedi nakada štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata)

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba.

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h
  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi/word verziji model internog pravilnika, presude suda BiH, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne žalbe i dr.

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba.Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______ (upisati broj).

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana ______ 2024. godine                                                                 Pečat i potpis odgovornog lica