Course Code: 0001

Praktična obuka članova komisije za javne nabavke ugovornih organa Bosne i Hercegovine u trajanju od 09:15 - 15:00 h Praktična obuka ponuđača u primjeni novog zakona o javnim nabavkama u trajanju od 15:00 - 18:00 h

Svrha obuke : Praktična obuka članova komisije za javne nabavke ugovornih organa Bosne i Hercegovine u trajanju od 09:15 - 15:00 h   Praktična obuka ponuđača u primjeni novog zakona o javnim nabavkama u trajanju od 15:00 - 18:00 h  
Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine koji rade na poslovima javnih nabavki Uposlenici ponuđača kojirade na pripremi ponuda
Organizator: APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciji  Sarajevo
Izvođači: Eksterni treneri Agencije
Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: Holiday Resort d.o.o. UL. Zmaja od Bosne br.4, 
Datum održavanja: 19.02.2015 godine (ČETVRTAK)
DNEVNI RED OBUKE članova komisije za javne nabavke ugovornih organa Bosne i Hercegovine u trajanju od 09:15 - 15:00 h
VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
09:15-9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
9:30- 11:30 PRVI BLOK NASTAVE: -          Novine vezane za početak postupka javne nabavke -          Novine u pravnom uređenju okvirnog sporazuma
11:30-12:00 PAUZA ZA OSVJEŽENJE
12:00-13:30 DRUGI BLOK NASTAVE: -          Novine vezane za izradu obrazaca -          Novine vezane za pripremu tenderske dokumentacije i ponude
13:30-13:45 PAUZA ZA OSVJEŽENJE
13:45-15:00   TREĆI BLOK NASTAVE: -          Novine vezane za pravnu zaštitu sa aspekta ugovornog organa -          Novine vezane za pravnu zaštitu sa aspekta Ureda/Kancelarije za razmatranje žalbi -          Sumiranje postignutih rezultata/ evaulacija,  
15:15-15:30 -          DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA PONUĐAČA;