• feb
  28

  Time: 9:30

  Location: HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA, 15.3. BANJA LUKA HOTEL JELANA

  JAVNE NABAVKE

  UŽIVO DEMONSTRACIJA NOVIH PRAVILA U E-AUKCIJAMA – PUŠTENIH U RAD 01.01.2024. GODINE

  DEMONSTRACIJA NOVOG JAVNOG DIJELA SISTEMA E-NABAVKE

  STUDIJA SLUČAJA; NAPLATA ŠTETE OD UO I PONUĐAČA U SLUČAJU KADA JE PRESUDOM SUDA DOKAZANO DA SU ISPRAVNO PUSTUPALI ODNOSNO DA SU OŠTEĆENI

  POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, SPORAZUM ILI TUŽBA (TOK PARNICE)

  28.2.2024. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

  15.3.2024. GODINE HOTEL „JELENA“ –  BANJA LUKA

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje o Demonstraciji novih pravila u e-Aukcijama kao i novog javnog dijela sistema e-Nabavke puštenih u rad 01.01.2024. godine. Također će se na savjetovanju prezentirati dvije STUDIJE SLUČAJA nakada štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata).

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

  PREDAVAČI: 

  Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  Nataša Golić –Član URŽ-a, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

  Sanel Nezirić, advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

  POSEBAN POPUST ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA KAO I ČLANOVE KOMISIJE, SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

  GRATIS DIO: PRESUDE SUDA BIH I RJEŠENJA URŽ IZ STUDIJE SLUČAJA KAO I ONIH KOJA SE ODNOSE NA PRIMJENE IZMJENA I DOPUNA ZJN, PLUS NOVOGODIŠNJI POKLON ZA SVE UČESNIKE OD STRANE AGENCIJE APKE GROUP SARAJEVO.

  TEME:

  NOVI PRAVILNIK ZA E-AUKCIJU

  • UŽIVO demonstracija novih pravila u e-Aukcijama – puštenih u rad 01.01.2024. godine;
  • UŽIVO demonstracija novog javnog dijela sistema e-Nabavke;
  • UŽIVO demonstracija preuzimanja i obrade podataka (Open Data);

  Bitne izmjene

  • Član 6. stav (5) – U slučaju podjele postupka nabavke na lotove, e-Aukcija se zakazuje za svaki lot posebno i ne može se zakazati početak za više od tri e-Aukcije u istom satu.
  • Član 8. stav (4) – Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine može otkazati i/ili onemogućiti zakazivanje novih e-Aukcija u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna.
  • Član 9. stav (1) – Agencija ponovno zakazuje e-Aukciju u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna, a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-Aukcije, prekida e-Aukcije u toku, neisporučivanja sistemske notifikacije o zakazivanju e-Aukcije ili drugih tehničkih problema koji utiču na ispravan tok i završetak e-Aukcije.
  • Član 9. stav (5) – Ugovorni organ poništava e-Aukciju ili poništava i ponovo zakazuje e-Aukciju u slučaju osnovane žalbe, rješenja Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i u drugim opravdanim slučajevima.
  • Član 10. stav (1) – Svako snižavanje cijene ponude je moguće u rasponu od 0,1 % do 10 % od ponuđene cijene.
  • Član 11. – Početkom primjene ovog Pravilnika ugovorni organ za postupke javne nabavke iz člana 4. stav (1) ovog Pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, dužan je predvidjeti provođenje e-Aukcije za najmanje 60% postupaka javne nabavke.

  PRIPREMA PONUDA OD STRANE PONUĐAČA

  • PRETRAGA POSTUPAKA I OBAVJEŠTENJA: Kako pravilno pratiti objave o javnim nabavkama?, Korištenje relevantnih online platformi za pretragu.
  • PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Postupci i smjernice za preuzimanje tenderske dokumentacije, Analiza ključnih elemenata tenderske dokumentacije.
  • PRIPREMA OSNOVNIH ELEMENATA PONUDE: Struktura ponude (naslovna stranica, izjava, obrasci, garancije), Pravilno ispunjavanje i predaja tražene dokumentacije.
  • SADRŽAJ PRIHVATLJIVE PONUDE: Šta sve treba biti uključeno u ponudi (cijena, rokovi, uslovi

  OSNOVANE I NEOSNOVANE ŽALBE

  • Ispunjenje uslova za pokretanje žalbe u postupku JN
  • Aktivna legitimacija (na koji način  UO može utvrđivati aktivnu legitimaciju)
  • Postupanje sa izjavljenom žalbom koja sadrži nedostatke i postupanje sa neurednom žalbom
  • Postupanje prvostepenog organa po žalbi
  • Uloga odredbi upravnog postupka u JN sa posebnim osvrtom na žalbeni postupak
  • Advokatski troškovi i odlučivanje prvostepenog organa po zahtjevu za naknadu advokatskih troškova
  • Nadležnosti URŽ-a
  • Postupanje drugostepenog organa po žalbi
  • Prekšajne odredbe
  • Primjeri iz prakse

  UPOZNAVANJE SA BITNIM RJEŠENJIMA URŽ-A KOJA SE ODNOSE NA ŽALBE IZJAVLJENE OD ŽALITELJA PUTEM ADVOKATA NA TD

  AKTIVNA LEGITIMACIJA  I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE

  UPRAVNI SPOR

  • Ispunjenje uslova za pokretanje upravnog spora
  • Zahtjev za naknadu štete

  POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE

  • STUDIJA SLUČAJA 1. Nakon što je u postupku javne nabavke ponuda ponuđača odbačena, odnosno/drugoplasirana, izjavljena je žalba. URŽ je žalbu odbio kao neosnovanu te je rješenje postalo konačno. UO je postupio po rješenju URŽ-a te je javna nabavka je u cjelosti realizovana. Pokrenut je upravni spor pred Sudom BiH od strane žalitelja/tužitelja (Ponuđača čija je žalba odbijena kao neosnovana). Presudom Suda BiH nakon cca 14 mjeseci tužba je uvažena te osporeno rješenje (rješenje URŽ-a) poništeno i predmet vraćen tuženom (URŽ-u) na ponovno odlučivanje. URŽ u postupku ponovnog odlučivanja po žalbi usvaja žalbu, poništava odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača.  Prilog studiji: rješenja URŽ-a, presuda Suda BIH.

  Kako je javna nabavka u cjelosti realizovana, slijedi postupak za nakadu štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata)

  • STUDIJA SLUČAJA 2. Nakon što je u postupku javne nabavke donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, izjavljena je žalba. URŽ je žalbu uvažio kao osnovanu te poništio donesenu odluku UO o izboru najpovljnijeg ponuđača. UO je postupio po rješenju URŽ-a te donio novu odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača. Protiv navedene odluke prvoizabrani ponuđač je izjavio žalbu.  URŽ je žalbu odbio kao neosnovanu te je rješenje postalo konačno. UO je postupio po rješenju URŽ-a te je javna nabavka je u cjelosti realizovana.

  Pokrenut je upravni spor pred Sudom BiH od strane žalitelja/tužitelja (Ponuđača čija je žalba odbijena kao neosnovana). Presudom Suda BiH nakon cca 18 mjeseci tužba je uvažena te osporeno rješenje (rješenje URŽ-a) poništeno i predmet vraćen tuženom (URŽ-u) na ponovno odlučivanje. URŽ u postupku ponovnog odlučivanja po žalbi usvaja žalbu poništava odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača.  Prilog studiji: rješenja URŽ-a, presuda Suda BIH.

  Kako je javna nabavka u cjelosti realizovana, slijedi postupak za nakadu štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata)

  VRLO BITNO, u ovom slučaju slijedi i regresna tužba od UO prema URŽ radi naknade štete jer je UO ispravno postupio u donošenju prve odluke o izboru najpovljnijeg ponuđača.

  Slijedi nakada štete (postupak, opseg, nadležnost, visina/omjer, naplata itd o čemu će se govoriti na savjetovanju uz prezentaciju presuda i izvršnih akata)

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba.

   POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h
  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi/word verziji model internog pravilnika, presude suda BiH, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne žalbe i dr.

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja – molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba.Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330. 

   PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

  NARUDŽBENICA ZA

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______ (upisati broj).

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana ______ 2024. godine                                                                       Pečat i potpis odgovornog lica