Course Code: 25/16

  • Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  • Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima u pravnim licima
  • Organizator: APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciji Sarajevo Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  • Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: EUROPE, Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad 71000 Sarajevo
  • Datum održavanja: 26.2.2016. godine (PETAK)

VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
9:30 -10:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
10:00- 11:30 PRVI BLOK NASTAVE: -          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara -          Tema po pozivu - interni trener Agencije  
11:30-11:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
11:45-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu - eksterni trener Agencije -          Bitnosti kancelarijskog i arhivskog poslovanja  
12:45-13:45 DUŽA - PAUZA
13:45-15:15   TREĆI BLOK NASTAVE: -          Tema po pozivu -  eksterni trener Agencije -          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera
15:15- 15:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE  
15:30 -          Sumiranje postignutih rezultata   -          ZAKLJUČCI