• jul
  09

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD - ILIDŽA

  ZAKON O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA

  I ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

  (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme) veza Zakona o slobodi pristupu informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka, Zakonom o zaštiti tajnih podatka i Zakona o javnim nabavkama

   9. JULI 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

  Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je zakonima o slobodi pristupa informacijama koji uređuju pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sistem javne vlasti.  

   

  Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama i ostalih srodnih propisa kao što su zakoni o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, a sve kroz interakciju s polaznicima.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi o uvidu u dokumentaciju itd).

  Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

   

  PREDAVAČI: 

   Prof. dr. Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – NOVINARA
  • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA
  • POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

   

  PRAVNA LEGISLATIVA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BiH

  Obveza organa uprave u odnosu na pravo na pristup informacijama

  • Osnovna načela prava na pristup informacijama;
  • Obveze tijela javne vlasti;
  • Objavljivanje dokumenata – savjetovanje s javnošću;
  • Javnost rada;
  • Službenik za informiranje;

   

  Ograničenja prava na pristup informacijama

  • Obveze i mogućnosti ograničenja prava na pristup informacijama;
  • Test razmjernosti i javnog interesa;
  • Ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija;
  • Rokovi;
  • Rješavanje o zahtjevu;
  • Primjeri iz prakse;

   

  Nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama

  • Žalbeni postupak;
  • lice za informisanje;
  • Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona;
  • Naknada troška prava na pristup informacijama;
  • Prekršajne odredbe;
  • Primjeri iz prakse;

   

  Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka, Zakonom o zaštititajnih podatka i Zakona o javnim nabavkama

   

  • Osnovna obilježja Zakona o zaštiti ličnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka;
  • Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima (kada odobriti pristup informacijama odnosno uvid u spise a kada ne);
  • Primjeri iz prakse;

   

  PRAVNA LEGISLATIVA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U BiH

  • Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom;
  • Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka;
  • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija);
  • Obrada i postupanja sa podacima klijenata;
  • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima;
  • Prenos podataka u inostranstvo;
  • Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka;
  • Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka;
  • Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka;
  • Registracija evidencija koje sadrže lične podatke;
  • Evidencija o zaposlenima;
  • Evidencija o plaćama;
  • Evidencija o video nadzoru;
  • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva);
  • Prekršajne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka;

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  160,00 KM po jednom učesniku;

  145,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

     

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

   

  Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 68,00 KM  (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).
  Cijena dvokrevetne sobe iznosi 106,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 20% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

  Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Hollywood“–lidža tel.: 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

  Za učesnike savjetovanja bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju u skaldu sa preporukama nadležnih organa.

  NAPOMENA:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME:

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

  Dana___________ 2020. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke : ZAKONI O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA I ZAKONI O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO-ILIDŽA
  Datum održavanja: 9. JULI 2020. godine SARAJEVO-ILIDŽA

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:
  –     Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 
  –     Tema po pozivu – interni trener Agencije
  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:
  Tema po pozivu – eksterni trener Agencije
  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:
  –     Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije
  –      Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera
  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI