• mar
  25

  Time: 12:00

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

   SAVJETOVANJE

  UPRAVNI POSTUPAK

  U INSPEKCIJSKOM POSTUPANJU

  NOVINE KOJE NAS OČEKUJU U ZAKONIMA O UPRAVNIM POSTAUPCIMA SVIH NIVOA

   

  25 I 26 MART 2021 GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA-SARAJEVO

   

  Kao što smo prethodno najavili  da u BiH slijede izmjene i dopune zakona Zakona o upravnom postupku, s tim u vezi, pozivamo vas savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”  br.29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima.

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, kao vodeća u primjeni propisa je pored obrađivanja ovih tema  za sve učesnike savjetovanja obezbijedila bez dodatne naknade (besplatno) inovirane modele svih akata neophodnih za upravne postupke.

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) organa uprave BiH, FBiH, KANTONA, OPĆINA, JAVNIH USTANOVA I JAVNIH PREDUZEĆA, uz davanje jasnih uputa prvenstveno voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima uprave i privrede da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona.

  Na traženje i upite velikog broja institucija oko primjene  zakonskih propisa o inspekcijama u BiH organizovali smo i savjetovanje sa proširenim temama, posebno u segmentu inspekcijskog nadzora (VRSTE INSPEKCIJSKOG POSTUPKA: UPRAVNI NADZOR, NADZOR NAD JAVNIM USTANOVAMA, OPĆI INSPEKCIJSKI NADZOR U POSTUPANJU: KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH)  te pravnog okvira za obavljanje inspekcijskog nadzora.

   

  Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje su uskoj vezi sa inspekcijskim postupanjem.

   

  SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

  Prvenstveno inspektorima, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka kao i neposrednim rukovodiocima naprijed navedenih i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR Menadžerima i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  PREDAVAČI: 

  • Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
  • Željko Škarica – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
  • iur. Edvin Šarić, dipl. pravnik – (voditelj najsloženijh prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka)

  TEME SAVJETOVANJA:

  PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

  • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
  • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);

  DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kada se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • REKONSTRUKCIJA SPISA (OŠTEĆENIH ILI IZGUBLJENIH SPISA ILI AKATA) u skladu sa odredbama ZUP-a;
  • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
  • SAMOSTALNOST U RJEŠAVANJU I ODGOVORNOSTI OSOBA OVLAŠTENIH ZA VOĐENJE POSTUPKA
  • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
  • Izvršenje rješenja i zaključaka;
  • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni

   

  postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja popravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;

   

  NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

  • Nadležnost inspekcije;
  • Prava i obaveze inspektora;
  • Prava i obaveze subjekta nadzora;

   INSPEKCIJSKI NADZOR:

  • Upravni nadzor;
  • Nadzor nad javnim ustanovama;
  • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

   

  KAZNE I UPRAVNE MJERE;

   

  UPRAVNI SPOR;

   

  POČETAK SAVJETOVANJA:

  Prvi dan 25.3.2021. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početek savjetovanja u 12:00 h.

  Drugi dan početak u 10:00 h.

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  230,00 KM po jednom učesniku;

  190,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

   

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.  

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  BITNO: Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na e-mail: info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici. Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4.______________________________

  2._______________________________________ 5.______________________________

  3._______________________________________ 6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2021. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke :  

  Po pozivu i temama

  Učesnici: Voditelji prvostepenih i drugostepenih postupaka, inspektori, državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 25 I 26 MART 2021. godine

   

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  DNEVNI RED I DANA početak 12:00 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  11:00 -12:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  12:00- 13:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  14:00-16:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  16:00-16:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  16:30-18:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  18:00-18:10 ZAKLJUČCI PRVOG DANA I PLAN ZA DRUGI DAN

  SVEČANA VEČER UZ DRUŽENJE I ZABAVU

   

   DNEVNI RED OBUKE  DRUGOG DANA početak 10:00 h

   

   

   

  VRIJEME:

  GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:30 -10:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  10:00- 11:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:30-11:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:45-13:30 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  13:30-14:30 PAUZA – RUČAK
  14:30-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KA

   

      

  ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA

   

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________

   

  1. ______________________________________________________