• mar
  26

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  SAVJETOVANJE

   DISCIPLINSKA PRIJAVA, DISCIPLINSKI POSTUPAK I MEDIJACIJA

   26 MART 2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – SARAJEVO

   

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo Vas poziva na savjetovanje iz oblasti prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupci, medijacija.

  Naime, Vlada Federacije BiH je u februaru 2021. godine, usvojila izmjene i dopune Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br.: 72/04 i 75/09). Osnovne izmjene i dopune Uredbe ogledaju se u sprečavanju zastarijevanja vodjenja disciplinskih postupaka, kao i drugim segmentima efikasnog vodjenja disciplinskih postupaka. U obrazloženju je navedeno da nova rješenja omogućavaju otklanjanje smetnji i slabosti u primjeni Uredbe, te pojednostavljuju vođenje postupka i povećavaju njegovu efikasnost. Novina je i da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti provodi bez odlaganja, a disciplinska prijava za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana saznanja da je počinjena povreda službene dužnosti.

  Prvostepeni disciplinski postupak ne može trajati duže od 60 dana od donošenja rješenja o njegovom pokretanju, a drugostepeni mora se okončati u roku od 60 dana od kada je Odboru državne službe za žalbe dostavljena žalba na prvostepenu odluku.

   

  Cilj savjetovanja jeste da se učesnici upoznaju o osnovnim izmjenama da im se pojasni, postupak i faze zaštite iz radnog statusa, način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa na savjetovanju da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona kao i navedenim izmjenama i dopunama Uredbe.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, medijatorima, članovima prvostepenih i drugostepenih disciplinskih komisija i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  PREDAVAČI: 

  • Alen Taletović – Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH, član komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe – Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine;
  • Željko Škarica, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BIH;
  • iur. Edvin Šarić dipl.pravnik, nekadašnji član prvostepene i drugostepene disciplinske komisije, medijator i voditelj disciplinskih postupaka.

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  -I- UPRAVNI NADZOR:

  – Uloga i značaj upravne inspekcije u radnom zakonodavstvu;

  – Postupak pokretanja upravnog nadzora;

  – Primjeri uočenih nepravilnosti u radu organa uprave u segmentu radnog zakonodavstva.

    

  -II- PRVOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK:– Disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
  – Povrede službenih dužnosti;
  – Disciplinske mjere;
  – Prvostepena disciplinska komisija – opća pravila disciplinskog postupka;- Odluke prvostepene disciplinske komisije;- Forma odluka prvostepene disciplinske komisije. -III- DRUGOSTEPENI DISCIPLINSKI POSTUPAK:–  Žalba, pravo na izjavljivanje žalbe;-  Podnošenje žalbe;-  Pokretanje drugostepenog disciplinskog postupka;-  Tok drugostepenog disciplinskog postupka;-  Razmatranje žalbe;-  Zakazivanje javne rasprave,tok zatvorene sjednice odnosno javne rasprave;-  Odluke drugostepenih disciplinskih tijela  (komisija i odbora za žalbe);-  Izvršavanje disciplinske mjere suspenzije prava sudjelovanja u javnim natječajima za unapređenje;-  Izvršavanje disciplinske mjere kaznene suspenzije s poslova i plaće;- Izvršavanje disciplinske mjere vraćanja na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta;- Izvršenje disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi;- Sudska zaštita. -IV- MEDIJACIJA:– Upoznavanje sa pojmom medijacije;
  – Konflikt i kako ga riješiti;
  – Vještine komunikacije;
  – Šta je medijacija;
  – Postupak medijacije;
  – Medijacijska praksa u BiH.  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  180,00 KM po jednom učesniku;

  165,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za pretplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju).

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda mobinga, nezakonitog postavljanja/imenovanja i tome sl..

   

  Napomena:

  Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili  na e-mail: info@apke.ba.

   

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC

  (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo: IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________ 2021. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

  PLAN I PROGRAM

         

  DISCIPLINSKA PRIJAVA, DISCIPLINSKI POSTUPAK I MEDIJACIJA

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja disciplinskih postupka u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Savjetovanje je namijenjeno: državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, članovima vijeća zaposlenika, medijatorima, članovima prvostepenih i drugostepenih disciplinskih komisija i svima onim koje interesuje navedena tematika.
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: 26.MART. 2021. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

   

  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni i eksterni trener Agencije

   

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Značaj kancelarijskog i arhivskog poslovanja

   

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK

   

  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI