• maj
  27

  Time: 9:30

  Location: SARAJEVO - HOTEL „HOLLYWOOD“ -  ILIDŽA

  JAVNE NABAVKE

  UTICAJ REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA SA NEGATIVNIM MIŠLJENJEM U DIJELU JAVNIH NABAVKI, ODGOVORNOSTI RUKOVODIOCA/KOMISIJE

  ELEKTRONSKE PONUDE I E-AUKCIJA

  PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH (studije sluačaja, primjeri rješenja i presuda)

  UTICAJ POVEĆANJA CIJENA NA ZAKLJUČENE UGOVORE (mišljenja, stavovi, primjeri, raskid ugovora)

   

  PETAK 27. MAJ 2022. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA SARAJEVO

   

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje iz javnih nabavki uz akcenat na reviziju u javnim nabavkama, primjere iz prakse i probleme povećanja cijena na svjetskom tržištu, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodiocima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki i čija dogovornost postoji, sekretarima organizacija.


  PREDAVAČI: 

  Dževad Nekić, glavni revizor Ureda za reviziju  Federacije Bosne i Hercegovine

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

   

  TEME – PREDAVAČ: Dževad Nekić, glavni revizor Ureda za reviziju  Federacije Bosne i Hercegovine

  • UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2021. i predrevizije 2022. god., primjeri kršenja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • UTICAJ REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA SA NEGATIVNIM MIŠLJENJEM U DIJELU JAVNIH NABAVKI, ODGOVORNOSTI RUKOVODIOCA/KOMISIJE (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • PREPORUKE REVIZIJE (uloga značaj i posljedice nepostupanja po istim)
  • AKCENAT REVIZIJE U PUSTUPKU REVIDIRANJA PREDMETA IZ JAVNIH NABAVKI (najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora)

  TEME – PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

  ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

  • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
  • Uslovi za učešće u e-postupku;
  • Kreiranje elektronskog postupka;
  • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku;
  • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke;
  • Kreiranje ponude;
  • Slanje elektronskih ponuda;
  • Otvaranje elektronskih ponuda;
  • Podnošenje zahtjeva za uvid u ponude;

  E-AUKCIJA

  • E-Aukcija sa strane ponuđača;
  • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
  • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
  • Završetak e-Aukcije;
  • Elektronske javne nabavke;
  • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
  • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;

  TEME – PREDAVAČ: Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat

  PRIMJERI IZ PRAKSE U RADU DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI URŽ-a.

  • Studija slučaja uz prezentiranje primjera rješenja URŽ-a.
  • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE: postupak ugovornog organa po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata, postupak URŽ-a po žalbi).
  • RAD DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI: (iskustva iz prakse i najčešće greške koje prave UO kod pripreme tehničke specifikacije, primjeri loše prakse UO zbog kojih je urž poništavao postupke).

  PRIMJERI IZ PRAKSE UPRAVNIH SPOROVA U RADU SUDA BIH.

  • Studija slučaja uz prezentiranje primjera presuda SUDA BIH, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava, naknada troškova postupka.

  PRIMJERI IZ PRAKSE NAKADE ŠTETE KROZ PARNIČNI POSTUPAK

  • Studija slučaja uz prezentiranje primjera presuda za nadoknadu štete, vansudskih sporazuma itd.

  PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

  • Studija slučaja uz prezentiranje primjera dobre i loše prakse postupanja ponuđača i ugovornih organa.

  UTICAJ POVEĆANJA CIJENA NA ZAKLJUČENE UGOVORE

  • Mišljenja, stavovi.
  • Raskid ugovora zbog povećanja cijena član 72. ZJN

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju, primjeri rješenja URŽ-a i presuda Suda BiH i parničnih sudova za nadoknadu štete odnosno izgubljene dobiti.

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  Priručnik sa CD-om o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa zvučnim objašnjenjemnjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 60 KM.

   Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.      

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________________

  Broj faxa:_________________________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________________

  Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

  Priručnik sa CD-om o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu

   

  Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

   

  Dana___________2022. godine                                                       Pečat i potpis odgovornog lica