• jul
  02

  Time: 9:30

  Location: Hotel „HOLLYWOOD“ SARAJEVO -ILIDŽA

  PETAK 2.7.2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ –  ILIDŽA

   

  Ovim putem želimo vas informisati da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH dostavio Kolegiju Predstavničkog doma, na usaglašavanje prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).Međutim, isti Kolegij, odnosno komisija nije postigla saglasnost o prijedlogu predloženih izmjena.

   

  S tim u vezi, slijedi dodano usaglašavanje, analogno tome očekuju nas značajne promjene u sistemu javnih nabavki BiH kao što su: izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama, uređuje pitanja imenovanja službenika za javne nabavke, uvodi se obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, detaljnije uređuje institut plana nabavki, definiše se privremeni plan nabavki, uvodi se pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki, precizira se u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na 36 mjeseci, unose se izmjene u utvrđivanju sukoba interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke, izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma, izmjene u sistemu pravne zaštite, uređuje pitanja advokatskih naknada i dr.

   

  Prema tome, pravilnost provođenja javnih nabavki jedan je od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača i od izuzetnog značaja je uspješnost definisanja realizacije potpisanog ugovora.

   

  Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, Vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama propisa, konkretno o ključnim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.

  Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

   

  Temeljem izloženog, pozvali smo vrlo iskusne predavače na veliko stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na praktične primjere iz njihove prakse.

  PREDAVAČI: 

  Doc. dr. Nermin Lapandić – Član radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

   

  TEME

   

  KAKO JE NASTAO PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (INICIJATORI PREDLAGAČ)

   

  • Šta je svrha i cilj izmjena i dopuna ZJN;
  • izmjene u izuzećima od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama;
  • uređuje pitanja imenovanja službenika za javne nabavke;
  • uvodi obavezu prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove;
  • detaljnije uređuje institut plana nabavki;
  • definiše privremeni plan nabavki,
  • uvodi pravni osnov za provođenje elektronskih nabavki,
  • precizira u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki na 36 mjeseci,
  • unosi izmjene u utvrđivanju sukoba interesa kod rukovodioca ugovornog organa, člana komisije za javne nabavke, te drugih lica koji su uključeni u postupak javne nabavke,
  • unosi izmjene u provođenju postupaka konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma,
  • izmjene u sistemu pravne zaštite,
  • uređuje pitanja advokatskih naknada.

   

  POSTUPCI NABAVKI U ZAKONU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN

  • Postupci nabavki koje ugovorni organi imaju na raspolaganju;
  • Redovni postupci nabavki i postupci nabavki za čiju primjenu trebaju biti ispunjeni posebni uslovi;
  • Pravilan izbor postupka nabavke;
  • Uslovi za pokretanje postupka nabavke;
  • Izmjene u postupcima nabavki koje donose izmjene i dopune ZJN;
  • Postupci nabavki prema Zakonu o izmjenama i dopunama ZJN:korak po korak;
  • Provođenje postupaka nabavki male vrijednosti (konkurentski zahtjev i direktni sporazum)
  • U kojim fazama i u kojim rokovima se mogu izjavljivati žalbe u pojedinim postupcima nabavki.
  PRAVILNA PRIPREMA I DEFINISANJE USLOVA I DOKAZA ZA KVALIFIKACIJU KANDIDATA/PONUĐAČA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
  • Vrste uslova za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki;
  • Uslovi za kvalifikaciju u pogledu lične sposobnosti ponuđača (član 45.);
  • Uslovi u pogledu registracije za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46.);
  • Uslovi u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača (član 47.);
  • Uslovi u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača za robe, usluge i radove (član 48.51.);
  • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni, a koji se neobavezni u tenderskoj dokumentaciji?
  • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni, a koji su neobavezni u otvorenom postupku?
  • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda?
  • Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni, a koji su neobavezni u pregovaračkom postupku?
  • Dokazi koji se zahtijevaju za dokazivanje lične sposobnosti ponuđača;
  • Dokazi koji se zahtijevaju za dokazivanje registracije za obavljanje profesionalne djelatnosti;
  • Dokazi koji se zahtijevaju za dokazivanje ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača;
  • Dokazi koji se zahtijevaju za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača;
  • Kako se i čime dokazuje iskustvo o uredno izvršenim ugovorima?
  • Može li se kao dokaz za uspješno iskustvo o uredno izvršenim ugovorima zahtijevati kopija ugovora?

  PRAVNA ZAŠTITA U IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

   

  OČEKIVANE IZMJENE NA PORTALU JAVNIH NABAVKI NOVI PRAVILNIK (E-NABAVKE)

  Pitanja i odgovori

    

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  190,00 KM po jednom učesniku;

  170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju, primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH.

  VRLO BITNO:

  U radni materijal uključena je GRATIS KNJIGA postupak ugovaranja javne nabavke (cijena u redovnoj prodaji je 98 KM), AUTORA: doc. dr. Nermin Lapandić

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  1. CD o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa zvučnim objašnjenjemnjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40

   Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4._______________________________________

  2._______________________________________ 5._______________________________________

  3._______________________________________ 6._______________________________________

   

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

  CD o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upisati broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

  Dana___________2021. godine                                                     Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

  Svrha obuke : Novine u javnim nabavkama, odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije, kašnjenja u realizaciji ugovora i realizacija ugovornih obaveza, pregovarački postupak, žalbeni postupak;
  Učesnici: Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke;
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo
  Datum održavanja: PETAK 2. JULI 2021. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU