• nov
  18

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo hotel HOLLYWOOD - ILIDŽA

   

  POZIV NA ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2020 GODINU

  ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE

  PROMOCIJA KNJIGE POSTUPAK UGOVARANJA JAVNE NABAVKE

  AKTUELNA PITANJA U JAVNIM NABAVKAMA UGOVRNIH ORGANA I PONUĐAČA

  U PROCESU REALIZACIJE JAVNE NABAVKE

  PRAKSA (primjeri rješenja)

   18. NOVEMBAR 2020. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

   

   
   

  Pravilnost provođenja javnih nabavki jedan je od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača. Prema tome, od izuzetnog značaja je uspješnost definisanja realizacije potpisanog ugovora, kroz rješavanje problema tokom realizacije ugovora, koji je ujedno i put do instrumenta obezbjeđenja u realizaciji ugovora.

   

  Uvođenje i usvajanje novih metoda i vještina javnih nabavki kao i vrednovanje efikasnijeg provođenja javnih nabavki podrazumjeva pravilno provođenje javnih nabavki kao jedan od najbitnijih segmenata poslovanja svakog ugovornog organa i ponuđača. Krajnji rezultat jeste smanjenje grešaka koje se često dešavaju u praksi javnih nabavki, pa sve do povečanja konkurentske prednosti na tržištu javnih nabavki.

   

  Shodno navedenoj problematici na ovom savjetovanju će biti objašnjen način realizacije i izazovi kod ugovora o javnoj nabavci, odgovornost ugovornih organa i ponuđača u procesu realizacije, kašnjenja u realizaciji ugovora i realizaciji ugovornih obaveza, pregovarački postupak, strategija pregovaranja kada je ugovor o javnoj nabavci ništavan, žalbeni postupak u javnim nabavkama sa primjerima iz prakse UGOVORNIH ORGANA, PONUĐAČA, mišljenjima i stavovima Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi i suda BiH, Ureda za reviziju, kao i neophodnim radnjama plana nabavki za 2020. godinu, kao i eventualnim izmjenama i dopunama Zakona koje nas očekuju do kraja tekuće godine.

   

  Savjetovanje je namijenjeno: Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

   

  Temeljem izloženog, pozvali smo vrlo iskusne predavače na veliko stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na praktične primjere iz njihove prakse.

   

  PREDAVAČI: 

  Doc .dr. Nermin Lapandić – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

  Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

  Kemal Muhamedović, dipl. oec- razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

   

  TEME

   

  PROMOCIJA KNJIGE POSTUPAK UGOVARANJA JAVNE NABAVKE

    

  ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE ( E-AUKCIJA , ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI)

  • Uslovi za učešće u e-postupku
  • Kreiranje elektronskog postupka
  • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku
  • Formiranje i izmjena komisije za e-nabavke
  • Tim ponuđača u e-postupku  
  • Generisanje enkripcijskog ključa za zaštitu ponude
  • Kreiranje ponude
  • Slanje elektronskih ponuda
  • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
  • Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda i ponovno zakazivanje
  • Evaluacija ponuda
  • Izmjena rezultata evaluacije
  • Javno otvaranje elektronskih ponuda na Portalu JN
  • Zahtjev za ispravku računske greške
  • Postavljanje pitanja za pojašnjenje ponude
  • Obrazloženje neprirodno niske cijene
  • E-aukcije u elektronskom postupku (nova logika kod podnošenja ponuda kod kriterija NC)
  • Poništenje održane e-aukcije i ponovno zakazivanje od strane Ugovornog organa
  • Preporuka za dodjelu/poništenje
  • Prihvatanje/odbijanje preporuke od strane odgovorne osobe
  • Donošenje i objavljivanje odluke o dodjeli/poništenju
  • Priprema i dostavljanje elektronske ponude

  PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

  • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora;
  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
  • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
  • Primjeri prakse UO;
  • Primjeri prakse PONUĐAČA;
  • Studija slučaja;

   

  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

  • Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
  • Način provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja
  • Definisanje kvalifikacionih uslova u tenderskoj dokumentaciji
  • Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova, roba i usluga
  • Praktičan prikaz dijagrama toka u pregovaračkom postupku
  • Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti
  • Žalbeni postupak i rokovi za izjavljivanje žalbe u pregovaračkom postupku

   

  JAVNE NABAVKE U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

  • Prekšajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavke (rukovodioca – ostalih učesnika javnih nabavki ispred UO);
  • Krivične i prekrašajne odgovornosti u segmentu izuzeća i pregovaračkih postupaka po ZJN;
  • Razlika između krivične i prekšajne odgovornosti (kada jedna drugu isključuje);
  • Rad komisija za nabavke u vanrednim okolnostima;
  • Provođenje nabavki hitne prirode (nabavka potrebnih sredstava za vrijeme epidemije, više sile itd);
  • Kako da Ugovorni organi riješe dileme o postupanju u nabavkama u vanrednim okolnostima (analiza kroz aktuelne nabavke „Respiratori“, pokretna bolnica, maske, rukavice i sl.)

   

  PRIMJERI IZ PRAKSE UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

  • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora;
  • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
  • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
  • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
  • Primjeri prakse UO;
  • Primjeri prakse PONUĐAČA;
  • Studija slučaja;

   

  PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI ZA 2021 GODINU

  • Izrada plana nabavki za 2021. godinu
  • Prilagođavanje tenderske dokumentacije novom načinu korištenja sistema E-nabavke
  • Izmjene u radu komisije za javne nabavke u slučaju kada se dostavljaju elektronske ponude
  • Izrada specifikacije za zaključenje okvirnog sporazuma
  • Praćenje realizacije ugovora i okvirnog sporazuma, PREPORUKE REVIZIJE

  VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om:

  165,00 KM po jednom učesniku;

  140,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wireless-internet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju, primjeri rješenja URŽ-a i presuda SUDA BiH)

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

  1. Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40 KM.

  2.    Knjiga postupak ugovaranja javne nabavke, AUTORA: Doc .dr. Nermin Lapandić, po cijeni od 68 KM. Priručnik i knjiga su bez uključenog PDV-a.Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.  

  Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

  Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

    

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  4._______________________________________

   

  NARUDŽBENICA ZA

   

  Priručnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu sa CD-om.

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upišite broj)

   

  Knjiga postupak ugovaranja javne nabavke.

   

  • Broj primjeraka koji želite naručiti: ______________ (upišite broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

             

   

   

   

  Dana___________2020. godine                                                           Pečat i potpis odgovornog lica