• mar
  24

  Time: 09:00h

  Location: Sarajevo, HOTEL: EUROPE Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad, 71000 Sarajevo

  JAVNE NABAVKE

      VELIKO STRUČNO SAVJETOVANJE

  PETAK 24. 3. 2017. godine, HOTEL EUROPE,   71000 Sarajevo

  Temeljem iznesenih zahtjeva od predstavnika ugovornih organa i ponuđača, na stručnim savjetovanjima tokom 2016. i 2017. godine u organizaciji ove Agencije, a koji se odnose na primjenu Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) kao i donesenih podzakonskih akata, ovim putem Vas pozivamo na veliko stručno savjetovanje u oblasti javnih nabavki.

  PREDAVAČI: 

  • Ilma Mehić-Jusufbašić – član Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
  • Sanja Ćubela dipl. pravnik, direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH;
  • Nedžad Hajtić dipl.ecc, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH;
  • Almin Vehabović dipl.ing.inf.teh, ekspert za elektronske javne nabavke, AJN BIH;
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • Anes Kaleta dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije;

  TEME:

  • PROVOĐENJE E – AUKCIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI DEMONSTRACIJA (pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, Zakazivanje i provođenje e-Aukcije u slučaju kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”, izmjena i otkazivanje e-Aukcije; zakazivanje i provođenje e-Aukcije u postupcima koji su podijeljeni na lotove, generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije, koji akti se donose u e-Aukciji, objašnjenje validacija u e-Aukciji;
  • UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2016. god., primjeri kršenja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • RAD DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI (iskustva iz prakse i najčešće greške koje prave UO kod pripreme tehničke specifikacije, primjeri loše prakse UO zbog kojih je urž poništavao postupke);
  • PRIMJERI IZ PRAKSE I STEPEN ODGOVORNOSTI RUKOVODIOCA I KOMISIJA U SLUČAJU NEGATIVNOG REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA U DIJELU JAVNIH NABAVKI;
  • ŠTA ČLANOVI KOMISIJE MORAJU POŠTIVATI U SVOM RADU (rad komisije za javne nabavke, zamjenski članovi, mogućnosti članova komisije za nabavke u malim ugovornim organima, kvorum, odgovornost članova komisije za javne nabvake, stav revizije);
  • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE postupak ugovornog organa po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata, postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava.
  • INTERESANTNA PITANJA KOJA SU POSTAVLJALI UGOVORNI ORGANI I PONUĐAČI AGENCIJI ZA JAVNE NABAVKE (odgovori, isticanje najčešćih greški  u postupcima javnih nabavki)

  POČETAK SEMINARA: Registracija od 9:00 do 9:30 početak u 9:30 h

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

  •  ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E – aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E- aukcije, te da u svom radu u toku 2017. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;
  • ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnik Ureda za reviziju, također ukazati na uočene nepravilnosti u 2016. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;
  • ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi  ukazati na dosad uočene greške u postupcima kao i kršenje normi uz isticanje i navođenje jasnih primjera iz monitoringa i postupanja po žalbama;
  • ZATO što će predavači kao lica iz prakse, istaknuti sve dobre i loše primjere iz prakse i dati prijedloge.

   KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE:

  Po učesniku 185,00 KM, za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija iznosi 165,00 KM po učesniku.

  U cijenu kotizacije uključen je PDV.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE: Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o učešću na savjetovanju. Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) modeli svih akata neophodnih za postupke javnih nabavki, Interne procedure za složene/velike ugovorne organe i Interne procedure za jednostavne/male ugovorne organe.

   Pozivamo vas na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!  

  Program savjetovanja i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 061/849-330.

  NAPOMENA: Za učesnike smo obezbijedili na cesijama između predavanja kafe pauze sa predavačima na kojim možete iznijeti svoje probleme i dileme.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA) •             

  Naziv pravnog lica:_________________________________________________•             

  Adresa pravnog lica:________________________________________________•             

  Broj faxa:_________________________________________________________•             

  JIB pravnog lica:___________________________________________________•             

  Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________

  2._______________________________________

  3._______________________________________

  4._______________________________________ 

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.       

  Broj učesnika je ograničen.

  Pečat i potpis odgovornog lica    

  VELIKO SAVJETOVANJE

  JAVNE NABAVKE

  Svrha obuke :  

  JAVNE NABAVKE 24.3. 2017. godine,

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciji  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: EUROPE Ul. Vladislava Skarića 5, Općina Stari Grad,  71000 Sarajevo
  Datum održavanja: PETAK 24.3. 2017. godine,


  DNEVNI RED OBUKE 

   početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu  – eksterni trener Agencije (REVIZORI)

   

  11:00-11:55 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – interni trener Agencije i eksterni trener Agencije (REVIZORI)

   

  12:45-13:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE– RUČAK
  13:45-15:15

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu -eksterni trener Agencije i interni trener Agencije (POMOĆNIK DIREKTORA AJN, INTERNI TRENERI)

  –          Bitnosti

  15:15- 15:30 SUMIRANJE POSTIGNUTIH REZULTATA
  15:30 –          ZAKLJUČCI