• okt
  06

  Time: No time set

  Location: TUZLA Hotel “TUZLA” 06.10. 2017. godine, (TUZLANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, BIJELJINA I BRČKO DISTRIKT) SARAJEVO Hotel „HOLIDAY“ 20.10. 2017. godine, (SARAJEVSKI KANTON, BOSANSKOPODRINJSKI KANTON) FOJNICA Hotel „NATURE“ 26. i 27. 10. 2017. godine, ( VELIKO ZAVRŠNO DVODNEVNO SAVJETOVANJE ZA 2017. GODINU ZA SVE NIVOE VLASTI UZ DODATNO UČEŠĆE SBK, ZDK, HNK, ZHK, USK, KANTONA 10 I BANJALUČKE REGIJE)

  APKE​​ AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU

  71000 SARAJEVO, Ul. Ramiza Salčina br.5,​​ 

  Tel.: +387 (033) 472-317,​​ 863-446​​ Fax.: +387 (033) 472-317, Mob.: +387 (061) 849-330

  e-mail.​​ info@apke.ba​​ www.apke.ba

  _________________________________________________________________________________________

    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​    ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

  VELIKA ​​ REGIONALNA SAVJETOVANJA ​​ IZ​​ JAVNIH​​ NABAVKI

   

   

  TUZLA​​ Hotel​​ “TUZLA” 06.10.​​ 2017. godine,​​ ​​ ​​ (TUZLANSKI KANTON, POSAVSKI KANTON, BIJELJINA I BRČKO DISTRIKT)

   

  SARAJEVO Hotel​​ HOLIDAY“​​ 20.10.​​ 2017. godine, ​​​​ (SARAJEVSKI KANTON,​​ BOSANSKOPODRINJSKI KANTON)

   

  FOJNICA Hotel​​ NATURE“​​ 26. i 27. 10.​​ 2017. godine,​​ ​​ ( VELIKO ZAVRŠNO DVODNEVNO SAVJETOVANJE ZA 2017. GODINU ZA SVE NIVOE VLASTI UZ DODATNO UČEŠĆE SBK, ZDK, HNK, ZHK, USK, KANTONA 10 I BANJALUČKE​​ REGIJE)

   

  Cijeneći zahtjeve​​ organa uprave kao i​​ zahtjeve rukovodioca i​​ predstavnika​​ ​​ ponuđača,​​ za detaljnijm obrađivanjem tema iz sistema javnih nabavki BIH uz poseban akcenat na REVIZIJU U JAVNIM NABAVKAMA, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo je organizovala regionalna savjetovanja, a koji se odnose na primjenu​​ Zakona​​ o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) kao i donesenih podzakonskih akata. S tim u vezi pozivamo vas na regionalna savjetovanje iz​​ javnih​​ nabavki uz akcenat na reviziju i primjere iz prakse.

   

  TEME:​​ 

   

  • UOČENE​​ NEPRAVILNOSTI​​ U​​ POSTUPCIMA​​ JAVNIH​​ NABAVKI​​ OD​​ STRANE​​ UREDA ZA REVIZIJU FEDERACIJE​​ BOSNE I HERCEGOVINE​​ (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2016. i​​ predrevizije​​ 2017. god., primjeri kršanja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki);

  • UTICAJ NEGATIVNOG REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA U DIJELU JAVNIH NABAVKI, I ODGOVRNOSTI RUKOVODIOCA/KOMISIJA​​ (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);​​ 

  • AKCENAT REVIZIJE U PUSTUPKU REVIDIRANJA PREDMETA IZ JAVNIH NABAVKI (najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora)

   

  • PROVOĐENJE​​ E​​ - AUKCIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI​​ DEMONSTRACIJA​​ (pravila​​ i obaveze​​ kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i​​ ponuđači​​ u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje​​ i provođenje e-Aukcije u slučaju kriterija​​ “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda”,​​ izmjena i otkazivanje e-Aukcije;​​ zakazivanje i provođenje e-Aukcije u postupcima​​ koji su podijeljeni na lotove, generisanje izvještaja o toku i završetku e-Aukcije, koji akti se donose​​ u e-Aukciji, objašnjenje validacija u e-Aukciji, neprirodno niska cijena u postupku​​ e-Aukcije;​​ 

   

  • PRAKTIČNI PRIMJERI IZ PRAKSE,​​ GREŠKE KOD ​​ PRIPREME TEHNIČKE SPECIFIKACIJE,​​ PRIMJERI LOŠE PRAKSE UGOVORNIH ORGANA​​ ZBOG KOJIH JE URED ZA RAZMATARNJE ŽALBI PONIŠTAVAO​​ ​​ PONIŠTAVAO POSTUPKE,​​ samostalnost u provođenju postupaka javnih nabavki, ​​ odgovornosti rukovodioca, članova komisije u postupcima, uloga i značaj​​ SLUŽBENE ZABILJEŠKE​​ (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);

   

  • KORACI U​​ POSTUPKU JAVNE NABAVKE –​​ Osnovne faze u provedbi jednog postupka javne nabavke: Pripremna faza; Faza provedbe postupka; Faza okončanja postupka; Faza ugovoranja; Završna faza; Pravna zaštita; Nabavke neprioritetnih usluga iz Aneksa II dio B, postupak ugovaranja; EJN nabavke​​ nabavka neprioritetnih usluga (hotelske usluge, restorani, seminari, uz posebne primjere nabavki u javnim preduzećima bolnicama i školstvu, dodatno ugovaranje,​​ 

  • PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH KOJI SE OČEKUJE U 2018 GODINI, IZMJENE POSTOJEĆIH ČLANOVA I NOVE ZAKONSKE NORME I INSTITUTI;​​ 

   

  • RAD DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI​​ (iskustva iz prakse i najčešće greške koje​​ prave UO​​ kod ​​ pripreme tehničke specifikacije,​​ primjeri loše prakse​​ UO​​ zbog kojih je urž poništavao postupke);

   

  • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ​​​​ postupak ugovornog organa po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju, sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata, postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava, naknada troškova postupka;

   

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE -​​ REGIONALNIM SAVJETOVANJIMA?!

   

  -​​ ZATO što​​ će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Ureda za reviziju,​​ također ukazati na uočene nepravilnosti u 2016. i predrevizije u 2017. godini te​​ dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine​​ i podzakonskih provedbenih propisa;

  -​​ ZATO što​​ ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne​​ upute oko korištenja E - aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno​​ pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i​​ ponuđači​​ u načinu korištenja E-aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje E- aukcije, te​​ da​​ u svom radu​​ u toku​​ 2017. godine​​ i dalje, identificirate i spriječite ​​ potencijalne​​ greške;

  -​​ ZATO što​​ će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i​​ Hercegovine,​​ izlagati svoje primjere​​ dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd,

  -​​ ZATO što​​ će predavači kao lica iz prakse​​ dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima​​ presudama Suda BiH​​ poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.​​ 

  -​​ ZATO što​​ će​​ Konsultan Agencije izložiti situacije i primjere negativnih revizorskih izvještaja u postupcima javnih nabavki, kao i postupanje nadležnih tužilaštava po​​ istim (odgovornosti rukovodioca, članova komisije u postupcima).

   

  VRLO BITNO:​​ Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje,​​ uz​​ mogućnost da nam​​ do početka savjetovanja​​ pismeno dostavite sva vaša pitanja​​ i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na​​ istom.​​ Pitanja slati na​​ info@apke.ba

   

  PREDAVAČI: ​​ 

   

  Tuzla​​ 

   

  Dževad Nekić​​ glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;

  Mag. iur. Edvin Šarić,​​ Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH

  Miralem Kovačević,​​ Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH​​ - ekspert za​​ e-Aukcije​​ i​​ elektronske​​ 

  Amir Rahmanović,​​ Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH​​ - ekspert za​​ e-Aukcije​​ i​​ elektronske​​ 

  Anes Kaleta​​ ,Certificirani trener Agencije-ekspert za​​ javne nabavke​​ u javnim preduzećima

   

  Sarajevo

   

  Jasmin Pilica,​​ zamjenik glavnog revizora​​ u Uredu za reviziju institucija BiH;

  Dževad Nekić​​ glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;

  Nedžad Hajtić,​​ viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH;

  Ilma Meh-Jusufbašić​​ -​​ član Ureda za razmatranje žalbi​​ Bosne i Hercegovine

  Sanja Ćubela,​​ direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH;

  Almin Vehabović,​​ ekspert za elektronske javne nabavke u Agenciji za​​ javne nabavke BIH;

   

  Fojnica​​ 

   

  Jasmin Pilica,​​ zamjenik glavnog revizora​​ u Uredu za reviziju institucija BiH;

  Dževad Nekić​​ glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;

  Nedžad Hajtić,​​ viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH;

  Ilma​​ Meh-Jusufbašić​​ -​​ član Ureda za razmatranje žalbi​​ Bosne i Hercegovine

  Sanja Ćubela,​​ direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH;

  Almin Vehabović,​​ ekspert za elektronske javne nabavke u Agenciji za javne nabavke BIH;

  Mag. iur. Edvin Šarić,​​ Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH

  Anes Kaleta​​ ,Certificirani trener Agencije-ekspert za​​ javne nabavke​​ u javnim preduzećima

   

  POČETAK SAVJETOVANJA:​​ 

  Sva savjetovanja počinju u 9:30 h izuzev ZAVRŠNOG DVODNEVNOG koje počinje​​ u 11:00 h

   

  KOTIZACIJA​​ ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):​​ 

  180,00​​ KM​​ po jednom učesniku;

  150,00​​ KM​​ po osobi za​​ dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  120,00 KM​​ po osobi za predplatnike na časopis​​ BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE:​​ 

  (Radni materijal,​​ Welkom paket,​​ modele​​ svih​​ akata​​ neophodnih​​ u postupcima nabavki za​​ ugovorne organe,​​ kafe pauze sa osvježenjem, ručak,​​ obezbijeđen parking​​ uz stalan nadzor,​​ certifikat o​​ učešću na savjetovanju).​​ 

   

  Za učesnike​​ ZAVRŠNOG SAVJETOVANJA U FOJNICI​​ obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji hotela​​ NATURE tel. 030/547-500​​ ili na E-mail​​ recepcija@ncf.ba​​ sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo​​ sa upravom hotela, troškove smještaja​​ snose učesnici.

   

  Broj​​ učesnika​​ je​​ ograničen.​​ Stoga pozivamo na rezervaciju što prije​​ uz napomenu da budžetski​​ korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!​​ Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba​​ 

   

  Program savjetovanja​​ i obrazac za​​ online​​ ​​ prijavu mogu se naći na web stranici​​ www.apke.ba​​ PRIJAVA​​ ili upitima na E-mail: info@apke.ba ​​ Za više informacija pozovite info telefon 033/863-446,​​ 061/849-330.​​ 

   

  PRIJAVNI​​ OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________

  • Adresa pravnog lica:________________________________________________

  • Broj faxa:_________________________________________________________

  • JIB pravnog lica:___________________________________________________

  • Prijavljujemo IME I PREZIME​​ 

  (ZAOKRUŽITI GRAD)

  Tuzla -​​ Sarajevo​​ - Fojnica

  1._______________________________________5.______________________________

  2._______________________________________6.______________________________

  3._______________________________________7.______________________________

  4._______________________________________​​ 8.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba​​ 

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

   

  Dana___________2017​​ godinePečat​​ i​​ potpis​​ odgovornog lica

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  VELIKA ​​ REGIONALNA SAVJETOVANJA ​​ IZ​​ JAVNIH​​ NABAVKI

   

  Svrha obuke :

  ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

  Učesnici:

  Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave​​ svih nivoa vlasti​​ kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima

  Organizator:

  APKE - Agencija za pravni konsalting i edukaciju ​​ Sarajevo​​ 

  Izvođači:

  Interni i eksterni treneri Agencije​​ 

  Mjesto održavanja:

   

  TUZLA​​ Hotel​​ TUZLA​​ 06.10.​​ 2017. godine, ​​​​ 

  SARAJEVO Hotel​​ HOLIDAY​​ 20.10.​​ 2017. godine,​​ 

  FOJNICA Hotel​​ NATURE​​ 26. i 27. 10.​​ 2017. godine,

  Datum održavanja:

   

  TUZLA​​ Hotel​​ TUZLA​​ 06.10.​​ 2017. godine, ​​​​ 

  SARAJEVO​​ Hotel​​ HOLIDAY​​ 20.10.​​ 2017. godine,​​ 

  FOJNICA Hotel​​ NATURE​​ 26. i 27. 10.​​ 2017. godine,

   

  DNEVNI RED OBUKE​​ 

  TUZLA I SARAJEVO​​ ​​ početak 9:30 h

  FOJNICA​​ registracija od 10:00 h do 11:00 h, početak prvog dana u 11:00 h dok za drugi dan plan i satnica je ista​​ kao i za Tuzlu i Sarajevo kao u tabeli dole niže, uz izuzestak svečane večere i druženje uz muziku i zabavu u četvrtak navečer..

  VRIJEME:

  GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30

  DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

  9:30- 11:00

  PRVI BLOK NASTAVE:

  • Pozdravne riječi i uvodni dio​​ savjetovanja ​​​​ 

  • Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  11:00-11:15

  PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

  11:15-12:45

  DRUGI BLOK NASTAVE:​​ 

  • Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:45-13:45

  PAUZA​​ - RUČAK

  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  • Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  • Bitnosti​​ 

  15:00-16:00

  PAUZA UZ KAFU​​ 

   

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

  Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d.​​ Sarajevo,​​ Poreski​​ i PDV​​ broj.​​ (4)302447020000,​​ Statistički broj.​​ 4302447020000