• dec
  04

  Time: 9:30

  Location: HOTEL EUROPE SARAJEVO

  4.DECEMBAR 2019. godine, HOTEL „EUROPE“ – SARAJEVO

  Nemoguće je jednom definicijom obuhvatiti cijeli pojam upravljana ljudskim resursima, ali možemo istaći da bi se pod tim podrazumijevalo briga o ljudima unutar organizacije. To se odnosi na pronalaženje pravih i iskusnih ljudi za organizaciju, čime bi se uticalo na obučavanje i razvoj zaposlenih i podsticanje putem motivacije, da bi se uspio zadržati takav kadar. Tako da bi se moglo reći da se upravljanje ljudskim resursima sastoji od funkcije staffinga, razvoja, motivacije i zadržavanja zaposlenih.

  Svaka organizacija je uspješna onoliko koliko posjeduje kvalitetnih ljudskih resursa. Postizanje maksimuma zaposlenih, njihova motivacija i uspješnost u radu od presudnog su značaja, prema tome svaka organizacija, ma koliko ona bila velika, formirat će odjeljenje za ljudske resurse. Moglo bi se reći da je svrha upravljanja ljudskih resursa, upravo u poboljšanju rada zaposlenih, na svaki mogući način. Organi uprave kao kompanije moraju da utiču na obrazovanje i stalno usavršavanje svojih zaposlenih, kao i da ih podstiče na bolji rad i doprinos u organizaciji. Zadovoljstvo zaposlenih uticati će njihov uspjeh i na lojalnost organizaciji. Možemo reći da je uloga upravljanja ljudskim resursima zadatak svakog menadžera, bez obzira na njegovu angažovanost, kako bi se pružila maksimalna podrška zaposlenima, stoga Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje po navednim temama uz obrađivanje i ostalih aktuelnih pitanja.

  PREDAVAČ: 

  Mr.sci. Vlasta Perla dugogodišnja je savjetnica u području upravljanja ljudskim potencijalima. Sarađivala je kao ekspert u ovoj oblasti na projektima reforme javne uprave u BiH uključujući izradu strateškog okvira i akcionog plana. U svojoj karijeri stekla je iskustvo u rukovođenju službama za ljudske resurse u nevladinim međunarodnim organizacijama i projektima, konsaltingu sa klijentima u privatnom i javnom sektoru te iskustvo predavača i mentora sa tematikom bliskom upravljanju ljudskim potencijalima. Magistrirala je upravljanje ljudskim potencijalima na Birbeck College-u Londonskog univerziteta.

  TEME:

  • SIGMA principi javne uprave
  • Uvođenje okvira kompetencija u državnu službu BiH (obaveze koje predstoje)
  • Koncept okvira kompetencija i način primjene u proceduri analize radnih mjesta
  • Proces popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u javnoj upravi
  • Planiranje ljudskih potencijala u javnoj upravi (uloga i značaj)
  • Organizaciona kultura kao ključni faktor internog okruženja
  • Stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika
  • Lični razvoj i razvoj karijere
  • Upravljanje radnim učinkom
  • Pravna regulativa, sindikati, zaštita zaposlenih itd.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je PDV.

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju) BITNO: Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi, ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ČETIRI učesnika.

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE

  SPECIJALIZIRANOM SAVJETOVANJU?!

  Kako bi postigli određene ciljeve u organizaciji, menadžment ljudskih resursa mora da ispuni određene zahtjeve, koji će uticati na poboljšanje rada zaposlenih, a samim tim i njihovu veću produktivnost u organizaciji. Kroz to zadovoljenje i ispunjenje zahtjeva osnovnog i najvrijednijeg resursa u organu/preduzeću, dolazimo do ispunjenja ciljeva, kojima se teži. Ukoliko menadžment ljudskih resursa nije u stanju da upravlja ljudskim resursima to može da utiče na poslovanje organa uprave, kao i profit i u najgorem slučaju opstanak te organizacije.
  Osnovni cilj upravljanja ljudskim resursima je ostvarivanje slijedećih ciljeva:

  1. Funkcionalni cilj – funkcija upravljanja ljudskim resursima jeste da doprinosi organizaciji onoliko koliko je potrebno da bi ona ostvarila svoje ciljeve i realizovala organizacionu strategiju.
  2. Organizacioni cilj – kao što smo već istakli, za organizaciju najbitniji faktor je ljudski resurs, prema tome treba da poboljšamo efikasnost i da motivišemo zaposlene na što bolji način i time ćemo ispuniti ciljeve organizacije.
  3. Društveni cilj – u svakodnevnim ljudskim odnosima društvene norme i sistemi vrijednosti su veoma važni u ostvarivanju dobre komunikacije.
  4. Lični cilj – zadovoljenje zaposlenih je najznačajnije za svaku organizaciju, ali nije dovoljno zadovoljiti zaposlene samo u poslovnom smislu, neophodno je pomagati im u ostavrenju njihovih ličnih ciljeva. Samo na taj način može se zadobiti njihovo povjerenje, a zaposleni će biti zadovoljni i motivisani za napredak i lični doprinos organizaciji.

  Svaki od navedenih ciljeva bitno utiče na upravljanje ljudskim resursima čime se poboljšava uspješnost organizacije.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

  Dana________ 2019. godine                                                          Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  Svrha obuke : Obuka uposlenika ključnih za ljudske resurse kroz ostvarivanje funkcionalnog, organizacionog, društvenog i ličnog cilja 

   

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti, uposlenici u javnim preduzećima i ustanovama kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: HOTEL „EUROPE”- SARAJEVO
  Datum održavanja: 04.12.2019. godine

  DNEVNI RED OBUKE

  početak 9:30 h

    

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio seminara 

  –          Tema po pozivu – interni trener Agencije

  11:00-11:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:30-12:50 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu – eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti kancelarijskog i arhivskog poslovanja

  12:50-14:00 DUŽA PAUZA – RUČAK
  14:00-15:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu –  eksterni trener Agencije

  –          Značaj pojedinačnih tema (diskusije sa učasnicima, pitanja i odgovori trenera

  15:30- 15:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  15:45 –          Sumiranje postignutih rezultata

  –          ZAKLJUČCI