• jul
  18

  Time: 9:30

  Location: Sarajevo, HOTEL: „EUROPE“,

  SPECIJALIZIRANO SAVJETOVANJE IZ

  KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG  POSLOVANJA 

  ZA SVE ORGANE UPRAVE SVIH NIVOA I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE

  (javna preduzeća i ustanove, škole, itd..)

   

  18 JULI 2019. godine, HOTEL „EUROPE“ – SARAJEVO

   

  Kancelarijsko i arhivsko poslovanje služi da se osnovni poslovi organa pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe. Evidencija o predmetima, izvještaji o slobodnom pristupu informacijama, rješavanju upravnih stvari i sl. Kancelarijsko i arhivsko poslovanje uvijek prati poslovni sistem, mentalitet, ciljeve i organizacijsku kulturu organizacije kojoj pripada i treba osigurati urednost dokumenta u cilju njegovog jednostavnog korištenja, brzog i lakšeg pronalaženja, tako da omogući jednostavnije, brže i sigurnije rješavanje glavnih zadataka organizacije.

  Osnovni cilj ovog specijaliziranog savjetovanja (kroz primjere iz prakse) jeste je da doprinese permanentnom funkcionalnom osposobljavanju državnih službenika i namještenika u okviru organa upravne i uposlenika javnih preduzeća i ustanova koji rade na navedenim poslovima.

   

  PREDAVAČI: 

  • sc. Emir Mehmedović – glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine;
  • Tanja Hasanbašić – ekspert za digitalizaciju arhivske građe;
  • sci. Edvin Šarić dipl. pravnik – pravni ekspert i consultant Agencije;
  • Admir Hadrović – arhivist Arhiva Federacije BiH;

   

  KANCELARIJSKO POSLOVANJE

  TEME:

  • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • Sistem za upravljanje dokumentima-Document Management System (DMS) (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
  • E-UPRAVA – (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU)
  • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
  • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);
  • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovrnost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
  • Šta je elktronski potpis;
  • Šta je elektronički potpis;
  • Suštinska razlika između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
  • Propisi i pravila upotrebe elktronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
  • Ovjeravanje javnih isprava radi njihove upotrebe u inostranstvu;
  • Važenje javnih isprava u Bosni i Hercegovini;
  • Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa;
  • Službena zabilješka (uloga, značaj, kako se sastavlja i podnosi da bi imala pravnu snagu, primjer iz sudske prakse);
  • Vježbe popunjavanja knjiga osnovnih evidencija.

   

  ARHIVSKO POSLOVANJE

   TEME:

  • Organizacija arhivskskog prostora, radnog vremena i tome sl;
  • Vođenje arhivske knjige;
  • Uloga rukovodioca /menadžera u organizovanju i provođenju svoje osnovne djelatnosti;
  • Postupak pravilne izrade liste kategorija registraturne građe;
  • Izrada topografskog vodiča;
  • Razvrstavanje građe, određivanje rokova čuvanja, uništenje bezvrijedne građe;
  • Pravilno arhiviranje – označavanje i smještaj;
  • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i sl;
  • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Preuzimanje arhivske i registraturne građe od nadležnog arhiva;
  • Vježbe – sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe;
  • Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase;
  • Primjena EU standarda i normi.

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h  KOTIZACIJA: po učesniku 190,00 KM,  za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija 170,00 KM. U cijenu kotizacije uključen je PDV.

   

  SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA po cijeni 60 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 90 KM.

  Kotizacija uključuje (radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju)Bez dodatne naknade dopunjeni i prošireni modeli u elektronskoj formi i to; Pravilnik o kancelarijskom i arhivksom poslovanju i model Uputstva kojim se uređuje način upotrebe faksimila na službenim aktima i ispravama). BITNO: Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ČETIRI učesnika.

   

  ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE

  SPECIJALIZIRANOM SAVJETOVANJU?!

  Kako kancelarijsko poslovanje u najširem smislu u velikom dijelu obuhvata funkcije menadžmenta (planiranje, organizovanje, kadrovsko popunjavanje, vođenje i kontrolisanje), s tim u vezi upoznavanje sa načinima organizovanja rada i postupanja, načinima kontrole procesa, te praćenje kretanja dokumentacije je od izuzetne važnosti.

  Savladavanje osnovnih i naprednih alata za obavljanje kancelarijskog poslovanja kao i upoznavanje sa propisima, terminologijom i definicijama uz praktične vježbe i savjete popunjavanja pisanih evidencija, unos i pretraga  podataka, sačinjavanje izvještaja i štampanje evidencija u elektronskom protokolu će biti od velike koristi.

  Unapređenje efikasnosti u radu sa dokumentima kroz uštedu vremena i sredstava te ubrzanje procesa rada u mnogome će doprinijeti jačanju povjerenja i svijesti uposlenih I trećih lica u rad organ uprave.

  Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

  Program savjetovanja i obrazac za onlineprijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1.__________________________                             3._____________________________

  2.__________________________                             4._____________________________

   

  Knjiga Osnove Kancelarijskog i Arhivskog Poslovanja, broj primjeraka _______ (upišite broj)

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

  Dana___________ 2019. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

    

   

  Svrha obuke : Obuka uposlenika u cilju efikasnijeg i ispravnijeg vođenja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u državnoj službi i pravnim licima
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Hotel „EUROPE“-SARAJEVO
  Datum održavanja: 18. JULI  2019. godine

   

  DNEVNI RED OBUKE

  Početak 9:30 h

   

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  9:00 -9:30 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;

   

  9:30- 11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

  –           

  11:00-11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:45 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –           

  12:45-13:45 PAUZA – RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  –          Bitnosti

  15:00-16:00 ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA, PAUZA UZ KAFU