• mar
  15

  Time: 9:00

  Location: 15. MART  2018. godine SARAJEVO i 23. MART 2018. godine MOSTAR

  Na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene NOVOG ZAKONA O PIO-u, te kritičkih opservacija učesnika prethodnog savjetovanja, Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje po navednom zakonu uz obrađivanje i ostalih atuelnih propisa iz radnog zakonodavstva koji se naleze u parlamentarnoj proceduri.

   

  CILJNA SKUPINA:

  Savjetovanje je namijenjeno: rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni novine u novim zakonima kao i aktuleni prijedlog izmjena i dopuna zakona iz radnog zakonodavstva, postupak i faze u kojim se isti nalaze, uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika resornog ministarstva i zavoda, pruže poslodavcima odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove. Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz oblasti radnopravnog statusa.

   

  PREDAVAČI:  

  Mr. sc. Ernis Imamović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

  Mr. Kenan Spahić, pomoćnik ministra – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

  Amila Gajević, diplomirani pravnik – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

   

  TEME SAVJETOVANJA:

  -I- ŠTA NAM DONOSI NOVI ZAKON O PIO/MIO:

  • Uvod i promjene u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja;
  • Obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
  • Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
  • Uvođenje „švicarske“ formule kod usklađivanja penzija i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija;
  • Najniža i zagarantovana penzija;
  • Povećanje zakonskog iznosa penzija penzionerima koji su iste ostvarili do 1998 za 10% i 2007. godine za 5 %.
  • Prelazak na staž osiguranja
  • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje);
  • Prijevremena starosna penzija (uslovi);
  • Invalidska penzija
  • Porodičnu penzija
  • Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa
  • Pitanja i odgovori.

   

  -II- ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

  • Uvod, predmet zakona
  • učesnici u postupku mirnog rješavanja sporova
  • mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova
  • mirno rješavanje individualnih radnih sporova
  • mirovno vijeće, mirovno vijeće za teritoriju Federacije, mirovno vijeće za područje kantona
  • postupak mirnog rješavanja radnih sporova
  • arbitražno vijeće
  • postupak pred arbitražnim vijećem
  • sudsko odlučivanje
  • miritelji i arbitri, izuzeće miritelja i arbitara
  • evidencija o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova

   

   

  • vrste i visine prekršaja za strane u sporu

  -III- KOLEKTIVNI UGOVORI

  • Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH

  -predmet ugovora i subjekti na koje se primjenjuje

  -proširenje Općeg kolektivnog ugovora na sve poslodavce u FBiH

  • Granski kolektivni ugovori

  -predmet regulisanja

  -zaključivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora

  -Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenju evidencije kolektivnih ugovora

  • Pregled granskih kolektivnih ugovora

  -Odnos Zakona o radu, kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu – primjena najpovoljnijeg prava

  • Pitanja i odgovori

   

  -IV- ZAKON O RADU

  • Zaključivanje ugovora o radu (sadržaj ugovora o radu, ugovaranje i prestanak probnog rada, prerastanje ugovora o radu na određeno u vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme)
  • Ostvarivanje prava na godišnji odmor (uslovi za ostvarivanje prava godišnji odmor, pravo na godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu, naknada plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora)
  • Zaštita materinstva, pravo na porođajno odsustvo i druga prava iz radnog odnosa u vezi sa materinstvom/roditeljstvom
  • Prestanak ugovora o radu (načini prestanka ugovora o radu skladu sa Zakonom o radu, uticaj određivanja pritvora na radno-pravni status radnika)
  • Novine u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu
  • Pitanja i odgovori

   

  -V- AKTUELNOSTI ŠTA NAM DONOSE NOVI ZAKONI:

  • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAPOLICIJSKIM SLUŽBENICIMA;
  • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije;
  • Odnos zakona o radu, kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu – primjena najpovoljnijeg prava;
  • Promjena radnog mjesta (napredovanje) u javnim ustanovama i preduzećima (zakonski osnov);
  • Otkaz ugovora o radu u skladu sa općimi posebnim propisima.
  • Personalni dosije radnika, godišnji odmoriITD

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: 9:00 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

  160,00 KM po jednom učesniku;

  145,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  130,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  Kotizacija uključuje: 

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju). 

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! 

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen. 

  Program savjetovanja i obrazac za online prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba.  Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

  1._______________________________________ 3.______________________________

  2._______________________________________ 4.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba. 

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

   

  Dana___________2018 godine Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

  NOVI ZAKON PIO/MIO FEDERACIJE BIH

  ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

  IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

   

  Svrha obuke :  

  AKTUELNOSTI IZ RADNOG ZAKONODAVSTVA

  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja:  Hotel „EUROPESARAJEVO

   intera tehnološki parkMOSTAR

  Datum održavanja: 15. MART  2018. godine SARAJEVO i 23. MART 2018. godine MOSTAR

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  SARAJEVO početak 9:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  8:30 -9:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:00- 10:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  – Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja  

  – Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  10:30-10:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  10:45-12:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:00-13:00 PAUZA – RUČAK
  13:00-14:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – Bitnosti

  14:30-15:00 PAUZA UZ KAFU
  15:00-16:00

   

  ČETVRTI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – DISKUSIJA PITANJA I ODGOVORI 

  16:00 KRAJ ZAKLJUČCI