• feb
  19

  Time: 09:15 - 15:00

  Location: HOTEL: Holiday Resort d.o.o. Ul. Zmaja od Bosne br.4, Sarajevo

  POZIV NA PRAKTIČNU OBUKU IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

  • PRAKTIČNA OBUKA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE UGOVORNIH ORGANA BOSNE I HERCEGOVINE U TRAJANJU OD 09:15 – 15:00 h;
  • PRAKTIČNA OBUKA PONUĐAČA U PRIMJENI NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U TRAJANJU OD 15:00 – 18:00 h;

  DATUM I MJESTO  ODRŽAVANJA: 19.02.2015 godine, HOTEL: Holiday Resort d.o.o. Ul. Zmaja od Bosne br.4, Sarajevo.

  Novi Zakon o javnim nabavkama BiH donio je niz novosti i procedura u odnosu na stari Zakon o javnim nabavkama. Odgovarajući na veliki broj upita u vezi novog Zakona o javnim nabavkana pripremili smo praktičnu obuku na kojoj će se polaznici imati priliku upoznati sa svim specifičnostima novog Zakona, sa posebnim akcentom na pripremu tenderske dokumentacije i ponuda za svaki od postupaka sa praktičnim primjerima i pripremljenim modelima.

  PROGRAM SEMINARA:

  • TEMA: „OBUKA ČLANOVA KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE I LICA NA IZRADI PONUDA“;
  • TEMA: „KAKO ZAPOČETI PROCEDURU JAVNE NABAVKE U 2015. GODINI“;
  • TEMA: „OBUKA NA IZRADI OBRAZACA ZA JAVNE NABAVKE ZA 2015. GODINU (PLANA NABAVKI, INTERNIH PRAVILNIKA, TENDERSKE DOKUMENTACIJE, TEKSTA OBAVJEŠTANJA, PONUDE)“;
  • TEMA: „PRAVNA ZAŠTITA SA ASPEKTA (PONUĐAČA, UGOVORNOG ORGANA I URŽ-a)“.

  Predavači na seminaru su:

  • Dragan Vukajlović trener javnih nabavki ispred (URŽ BIH);
  • Edvin Šarić trener javnih nabavki ispred (ugovornog organa);
  • Fuad Kozadra trener javnih nabavki ispred (ugovornog organa);
  • Tarik Rahić ekspert iz prakse u oblasti javnih nabavki.

  KOTIZACIJA ZA SEMINAR IZNOSI 200,00 KM.

  Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje na seminaru;
  • materijal za pisanje i radni materijal na CD-u;
  • kafe pause;
  • potvrda o uspješno odslušanom prvom dijelu obuke.

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

  Naziv pravnog lica:_________________________________________

  Adresa pravnog lica:________________________________________

  JIB pravnog lica:___________________________________________

  Prijavljujemo _____________(broj osoba) na seminar iz oblasti javnih nabavki.

  Pečat i potpis odgovornog lica

  NAPOMENA: narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: agencija_apke@yahoo.com ili izvršiti uplatu na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo. (orginal narudžbenice odnosno dokaza o uplati ponijeti na dan obuke).