• okt
  23

  Time: 10:00

  Location: VLAŠIĆ, Hotel “PAHULJICA”

  ZAVRŠNO REGIONALNO DVODNEVNO SAVJETOVANJE ZA 2016 GODINU

  23 i 24. 11. 2016. godine

  VLAŠIĆ Hotel “PAHULJICA”

  Uvažavajući stvarne potrebe i zahtjeve, ugovornih organa i ponuđača, članova komisija u istim, kao i lica koja se bave nabavkama, iznesene na predhodnim stručnim skupovima tokom 2016. godine u organizaciji ove Agencije, organizovali smo ovo veliko savjetovanje, sa eminentnim stručnjacima s namjerom da pružimo praktičnu obuku i ponudimo konkretne odgovore odnosno riješimo vaše i naše dileme u primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i novodonesenih podzakonskih akata.

   PREDAVAČI: 

   Sanja Ćubela dipl. pravnik, direktorica filijale Mostar Agencije za javne nabavke BiH;

  • Nedžad Hajtić dipl.ecc, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH;
  • Dževad Nekić dipl. ecc, glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;
  • Sanja Bukara pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
  • Član Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine.

   TEME: I dan:

   PROVOĐENJE E – AUKCIJE U SISTEMU JAVNIH NABAVKI, PRAVILA KOJIH SE TREBAJU PRIDRŽAVATI UGOVORNI ORGANI I PONUĐAČI (Službeni glasnik BiH broj 66/16);

  • PRAVILNIK O PRAĆENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI (Službeni glasnik BiH broj 72/16);
  • PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG PO NOVOJ ODLUCI VIJEĆA MINISTARA BiH;
  • INTERESANTNA PITANJA KOJA SU POSTAVLJALI UGOVORNI ORGANI I PONUĐAČI AGENCIJI ZA JAVNE NABAVKE SA ODGOVORIMA;
  • NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE SU PRAVILI UGOVORNI ORGANI U POSTUPCIMA PRAĆENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI;
  • RAD DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI – ISKUSTVA IZ PRAKSE I NAJČEŠĆE GREŠKE KOJE RADE UO;
  • GREŠKE KOD PRIPREME TEHNIČKE SPECIFIKACIJE;
  • PRIMJERI LOŠE PRAKSE UO ZBOG KOJIH JE URŽ PONIŠTAVAO POSTUPKE.

  TEME: II dan:

  • UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2015. i predrevizije u 2016. god., primjeri kršanja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI OD STRANE UREDA ZA REVIZIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2015. i predrevizije 2016. god., primjeri kršanja Zakona, stavovi i preporuke Ureda za buduće postupke javnih nabavki);
  • PRIMJERI IZ PRAKSE – UTICAJ NEGATIVNOG REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA U DIJELU JAVNIH NABAVKI, I ODGOVRNOSTI RUKOVODIOCA/KOMISIJA (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
  • PLANIRANJE JAV. NABAVKI ZA 2017 GOD. (stav revizije u situaciji kašnjenja donošenja fin. plana ili budžeta);
  • PRAVILNIK O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B ZJN („Službeni glasnik BiH” br.66/16);
  • PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE: žalba, postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi, zahtjev za uvid u dokumentaciju (sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata), postupak URŽ-a po žalbi, upravni spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava.

   VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

  POČETAK SEMINARA: 23.11.2016. godine, registracija od 11:00 do 12:00 početak u 12:00 h

   ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE ?!

   ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi  ukazati na dosad uočene greške u postupcima kao i kršenje normi uz isticanje i navođenje jasnih primjera iz monitoringa i postupanja po žalbama;

  ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno predstavnici Ureda za reviziju, također ukazati na uočene nepravilnosti u 2015. i predrevizije u 2016. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

   ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne primjere kako da ne radite i ne kršite norme Zakona i podzakonskih akata, te da u svom radu u toku 2017. godine i dalje, izbjegnete greške, identificirate i spriječite  potencijalne zloupotrebe unutar i van ugovornog organa;

  ZATO što će predavači kao lica iz prakse, istaknuti ključne novosti novog Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i donesenih podzakonskih provedbenih propisa i to: E – AUKCIJE u sistemu javnih nabavki, Pravilnika o praćenju postupaka javnih nabavki, Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz ANEKSA II DIO B ZJN i Odluke Vijeća ministara BIH.

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE: Po učesniku 195,00 KM, za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta kotizacija iznosi 175,00 KM po učesniku + PDV-e.

  KOTIZACIJA UKLJUČUJE: (Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih za jedan postupak, Interne procedure za složene/velike ugovorne organe i Interne procedure za jednostavne/male ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak prvog dana i zajednički ručak drugog dana, korištenje bazena, obezijeđen parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

   Za učesnike savjetovanja obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji hotela Pahiljica tel. 030/540-022 ili na E-mail recepcija@pahuljica.com sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.Broj učesnika je ograničen. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ČETIRI učesnika. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba  

  Program savjetovanja i obrazac za online  prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba  ili upitima na E-mail: info@apke.ba  Za više informacija pozovite info telefon 033/472-317, 061/849-330.

  DNEVNI RED – RASPORED KURSA

  Svrha obuke : JAVNE NABAVKE U BIH I REGIJI
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine koji rade na poslovima javnih nabavki Uposlenici ponuđača kojirade na pripremi ponuda
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciji  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: VLAŠIĆ hotel PAHULJICA,
  Datum održavanja: 23. i 24. 11. 2016. godine, VLAŠIĆ Hotel “PAHULJICA”

   

  DNEVNI RED OBUKE PRVOG DANA SRIJEDA 23.11.2016. godine

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  10:00 -11:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  11:00-12:00 RUČAK DOBRODOŠLICE

   

  12:00-13.30 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  13:30-14:00 KAFE PAUZA UZ OSVJEŽENJE
  14:00-15:30

   

  DRUGI BLOK NASTAVE

   

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  15:30-16:00 –          PAUZA
  16:00-17:15 TREĆI BLOK NASTAVE

  –            Sumiranje postignutih rezultata prvog dana

  –            ZAKLJUČCI  PRVOG DANA 

  DNEVNI RED OBUKE DRUGOG DANA ČETVRTAK 24.11.2016. godine početak 9:30 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:
  9:30 -11:00 PRVI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  11:00- 11:15 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  11:15-12:30 DRUGI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:30-13:45 ZAJEDNIČKI RUČAK
  13:45-15:00

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  –          Tema po pozivu eksterni i interni trener Agencije

  –          Novine vezane za izradu obrazaca/modela

   

  15:00- 15:30 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE

   

    –          Sumiranje postignutih rezultata drugog dana

  –          ZAKLJUČCI DRUGOG DANA

   

  Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330

  web stranica www.apke@ba ili upitima na E-mail: info@apke.ba

  Kompletan poziv i prijavnicu preuzmite ovdje: poziv-javne-nabavke