• maj
  10

  Time: Početak 9:00 h

  Location: Sarajevo hotel GRAND

  Na osnovu ukazane potrebe kao i izazova s kojima se suočavaju obrađivači nacrta propisa u Bosni i Hercegovini su jedinstveni, a posebno kada je u pitanju usklađivanje različitih propisa, usklađivanje nadležnosti različitih nivoa vlasti u BiH i priprema propisa koji su jasni i lako provodljivi.

  Interesovanja velikog broja institucija u BiH, je nametnulo potrebu da se oraganizuje ovo savjetovanje a sve u cilju da se tehnički dobro uradi ne rješavaju temeljnih pitanja koja su bila cilj donošenja propisa a ne suprotno da takav propis ima manjkavu analiza politika, finansijske procjene, konzultacije, usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, itd.  

   

  Poseban akcenat ovog savjetovanja bit će na praktičnim problemima u donošenju kao i primjeni različitih propisa,  stoga Agencija za pravni kosalting i edukaciju Sarajevo, Vas poziva na savjetovanje po navednim temama.

   

  CILJNA SKUPINA:

   

  Savjetovanje je namijenjeno: Svim rukovodećim državnim službenicima i državnim službenicima koji rada na navedenim poslovima i koji učestvuju u radnim tijelima u izradi zakona i podzakonskih akata Bosne i Hercegovine, uposlenicima resornih entiteskih i kantonalnih Ministarstva koji u skladu sa Ustavom entiteta Bosne i Hercegovine i kantona donose propise na tom nivou, kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

   

  CILJ SAVJETOVANJA je da se učesnicima omogući sticanje znanja o formalnom i standardizovanom pisanju pravnih propisa/akata, sa jasno objašnjenim tačkama, detaljima i pojedinostima o kojima se mora voditi računa, kako bi određen pravni akt bio valjan. Također će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka u izradi propisa i akata u skladu sa odredbama važećih zakona BiH.

   

  UVODNIČAR:

  Mr.sci. Dzemali Ćibo, direktor Ureda za zakonadvstvo BiH;

   

  PREDAVAČI:  

  Izmir Hadžiavdić, sekretar doma naroda Federacije BIH;

  Enisa Pazelja, stručnjak za izradu pravnih propisa, i davanje mišljenja na prijedlog istih;

   

  TEME SAVJETOVANJA:

   

  I BLOK – METODOLOGIJA IZRADE PRAVNIH PROPISA;

  1.Postupci za pripremu izrade propisa

  1.1.Etape u postupku izrade, usvajanja i stupanja na snagu propisa,

  1.2.Razlika između prednacrta, nacrta i prijedloga propisa,

  1.3.Učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme propisa,

  1.4.Donošenje zakona po skraćenoj proceduri,

  1.5.Izmjene i dopune propisa,

  1.6.Prečišćeni tekst,

  1.7.Ispravka propisa,

  1.8.Objavljivanje propisa.

   

  II BLOK – UNIFICIRANA TEHNIKA IZRADE PROPISA;

  1.Nomotehnička pravila za izradu zakona i drugih propisa

  1.1.Sadržaj,odnosno struktura propisa (sadržaj uvodnog dijela propisa,sadržaj glavnog dijela propisa,sadržaj završnog dijela propisa, sadržaj aneksa propisa ),

  1.2.Forma propisa ( unutrašnja struktura propisa, član i unutrašnja podjela ),

  1.3.Stil propisa (terminologija, pozivanje,navođenje i kratice ,gramatika),

  1.4.Forma obrazloženja (struktura i sadržaj obrazloženja).

   

  III BLOK – USKLAĐIVANJE NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA SA PRAVNOM TEČEVINOM  EU;

  1.Postupak usklađivanja propisa s propisima EU

  1.1.Obaveze u postupku izrade propisa,

  1.2.Dostavljanje instrumenata za usklađivanje,

  1.3.Dopuna i otklanjanje nedostataka,

  1.4.Provjera i potvrda usklađenosti,

  1.5.Amandmani,

  1.6.Prevođenje propisa, vođenje evidencija ,

  1.7.Instrumenti za usklađivanje i njihovo popunjavanje ( Tabela usklađenosti i Izjava o usklađenosti ).

  IV AKTUELNOSTI:

  1. Šta nam donose novi propisi i uticaj istih, studija slučajeva apelacije pred ustavnim sudom;

   

  POČETAK SAVJETOVANJA: U 9:00 h

   

  KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

   

  200,00 KM po jednom učesniku;

  190,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

  170,00 KM po osobi za predplatnike na časopis “BH PROJEKTI I PROPISI”

   

  Kotizacija uključuje: 

  (Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak dana, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju). 

  Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

   

  Napomena:

  Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! 

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen. 

   

  Program savjetovanja i obrazac za online prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba.  Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

   

  PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

   

  • Naziv pravnog lica:_________________________________________________
  • Adresa pravnog lica:________________________________________________
  • Broj faxa:_________________________________________________________
  • JIB pravnog lica:___________________________________________________
  • Prijavljujemo IME I PREZIME

   

  1._______________________________________ 4.______________________________

  2._______________________________________ 5.______________________________

  3._______________________________________ 6.______________________________

   

  Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba. 

  Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

   

    

  Dana___________2018 godine Pečat i potpis odgovornog lica

   

   

   

  PLAN I PROGRAM

   

  IZRADA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA U BIH

   10 MAJ 2018. godineHotel „GRANDSARAJEVO

   

   

   

  Svrha obuke :  

  IZRADA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA U BIH

  Učesnici: Rukovodeći i državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave svih nivoa vlasti kao i lica koja rade na navednim poslovima u interesornim radnim tijelima/komisijama.
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciju  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja:  Hotel „GRANDSARAJEVO

   

  Datum održavanja: 10. MAJ  2018. godine SARAJEVO 

   

  DNEVNI RED OBUKE

   

  SARAJEVO početak 9:00 h

  VRIJEME: GLAVNI SADRŽAJI:

   

  8:30 -9:00 DOLAZAK I REGISTRACIJA UČESNIKA;
  9:00- 10:30 PRVI BLOK NASTAVE:

  – Pozdravne riječi i uvodni dio savjetovanja  

  – Tema po pozivu interni trener Agencije

   

  10:30-10:45 PAUZA UZ KAFU I OSVJEŽENJE
  10:45-12:00 DRUGI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

   

  12:00-13:00 PAUZA – RUČAK
  13:00-14:30

   

  TREĆI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – Bitnosti

  14:30-15:00 PAUZA UZ KAFU
  15:00-16:00

   

  ČETVRTI BLOK NASTAVE:

  – Tema po pozivu eksterni trener Agencije

  – DISKUSIJA PITANJA I ODGOVORI 

  16:00 KRAJ ZAKLJUČCI