• maj
  29

  Time: 29. 5.2015. godine (PETAK)

  Location: HOTEL: Holiday (Holiday Inn), Ul. Zmaja od Bosne br. 4, Sarajevo

  DRUGI VELIKI SEMINAR IZ ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG POSLOVANJA ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE Petak 29.05.2015. godine, HOTEL: Holiday (Holiday Inn), Ul. Zmaja od Bosne br. 4, Sarajevo

  Svrha obuke :   ARHIVSKOG I KANCELARIJSKOG POSLOVANJA ZA SVE NIVOE VLASTI I DRUGE PRAVNE SUBJEKTE
  Učesnici: Državni službenici organa uprave Bosne i Hercegovine, namještenici organa uprave kao i lica koja rade na arhivskim poslovima u pravnim licima
  Organizator: APKE – Agencija za pravni konsalting i edukaciji  Sarajevo
  Izvođači: Interni i eksterni treneri Agencije
  Mjesto održavanja: Sarajevo, HOTEL: Holiday Resort d.o.o. UL. Zmaja od Bosne br.4,
  Datum održavanja: 29.5.2015. godine (PETAK)

  Prijavnicu preuzmite ovdje: APKE – POZIV, arhivsko i kanc.poslovanje 29.05.15., 06. 05.2015

  Raspored predavanja pogledajte ovdje

  ONLINE PRIJAVA

  Za više informacija pozovite info. telefon 033/472-317, 061/849-330

  web stranica www.apke@ba ili upitima na E-mail: info@apke.ba